Cây Trầu Không | Tanggiap

Đặc điểm của cây trầu không trong tự nhiên

Bán cây trầu không

Bán cây trầu không giống.

cây trầu không bám tường

Cây trầu không bám tường.

Bán cây trầu không

Cây trầu không thường trồng leo cau hoặc hàng rào.

Công dụng của lá trầu không

Cây trầu không leo

Cây trầu không leo cau đã lâu năm.