Chuyển tới nội dung

cách dùng cấu trúc whether or not | Tanggiap

  • bởi

Để tìm hiểu hơn về CÂU ĐIỀU KIỆN hay CẤU TRÚC IF bạn vui lòng đọc bài viết: 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Bài viết dưới đây, Elight sẽ tập trung vào cấu trúc sử dụng WHETHER WHETHER … OR trong tiếng Anh.

cấu trúc whether, whether ... or