Chuyển tới nội dung

cấu trúc bài thi writing ielts | Tanggiap

  • bởi

Phần viết của bài thi IELTS khác nhau tùy thuộc vào việc bạn luyện thi ielts đang tham dự kỳ thi để du học hoặc làm việc ở nước ngoài. Các bạn học thuật sẽ làm phần Academic Writing Sectio trong khi các bạn đi làm việc sẽ làm phần General Writing Section.

Thời gian cho cả 2 phần thi: 60 phút

Cả 2 phần thi này chỉ khác nhau phấn 1 Task 1. Academic sẽ mô tả 1 loại đồ thị hoặc sơ đồ, biểu đồ trong khi General viết 1 lá thư theo yêu cầu.

Task Academic General Training One150 words Describe a table, diagram or process Write a letter Two250 words Write an essay Write an essay

Academic TASK 1:

Phần này bạn nên dành thời gian 20 phút để hoàn tất. Trong phần đầu tiên , bạn sẽ cần để mô tả, tóm tắt hoặc giải thích một đồ thị , biểu đồ hoặc quá trình . Đây là một câu hỏi ví dụ:

The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Cấu Trúc Bài Thi Viết IELTS - Luyện Thi IELTS

Bạn sẽ phải mô tả biểu đồ này ít nhất 150 từ . Trong phần này của bài kiểm tra , bạn cũng có thể nhận được yêu cầu mộ tả đồ thị , một biểu đồ hình tròn , một quá trình, một bảng, hoặc một bản đồ. Các bạn cần được học qua cách thức để làm nhiều loại đề thi khác sau (mình sẽ bổ sung trong phần tiếp theo)

Academic Task 2:

Phần này là 1 bài tiểu luận. Bạn sẽ câu trả lời mà đề thi đưa ra cũng với các luận điểm, lí do tại sao, ví dụ minh họa cho câu trả lời của bạn.

Cấu Trúc Bài Thi Viết IELTS - Luyện Thi IELTS

Phần này 40 phút. Dưới đây là một ví dụ về một câu hỏi:

The dangers and complexities of the modern world have made the mobile phone an absolute necessity for children. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience.

Write at least 250 words.

General TASK 1:

Phần 1 của General là các bạn sẽ viết 1 lá thư trình bày 1 tình huống mà bạn sẽ phải giải thích, thông báo tình hình hoặc tìm kiếm thông tin. Bức thư sẽ mang một trong 3 phong cách khác nhau.

1. Thân Mật2. Bình Thường

3. Trang Trọng

Từ ngữ của bạn phải phán ánh được phong cách mà đề thi đưa ra.

Đây là một câu hỏi ví dụ :

You want to sell your television. You think a friend of yours might like to buy it from you.

Write a letter to your friend. In your letter explain

  1. Why you are selling the television
  2. Describe the television
  3. Suggest a date when your friend can come and see it

Write at least 150 words.

General TASK 2

Phần này tương tự như phần 2 của Academic. Bạn sẽ cần phải viết một bài luận trả lời một quan điểm , lập luận 1 vấn đề. Tuy nhiên, bài viết có thể mang phong cách cá nhân hơn một chút so với bài luận học thuật.

Các bạn đã nắm được sơ lược về những gì mình sẽ làm trong bài thi viết. Để đi vào chi tiết cách làm từng loại câu hỏi và thực tập dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp, liên hệ :

Trung Tâm Luyện Thi IELTS

Cô Vân: +84962871755 08.62953613

Email : infor@Tanggiap.net

26 Đường số 4, P15, Gò Vấp, TP.HCM