Chuyển tới nội dung

Cấu trúc Unless: Cách dùng, các lưu ý, bài tập có đáp án chi tiết

 • bởi

“You won’t know anything unless you try – Bạn sẽ không biết nếu bạn không thử”. Vậy bạn đã bao giờ thử cách dùng cấu trúc Unless ở trên thay cho If not chưa? Câu văn của bạn sẽ trở nên tự nhiên hơn nhiều đó. Để biết và hiểu thật chi tiết cấu trúc Unless trong tiếng Anh, các loại câu điều kiện dùng Unless và bài tập tham khảo, hãy đọc bài viết sau đây của Tiếng Anh Free nhé.

Tổng quan về cấu trúc Unless (If not)

Trước khi đi sâu vào công thức của từng trường hợp sử dụng unless, ta cần tìm hiểu về nghĩa và vị trí của từ này trong câu trước.

1. Nghĩa của cấu trúc Unless

Unless được sử dụng với ý nghĩa phủ định, có nghĩa là “nếu không, trừ khi”.

Có thể thấy cấu trúc unless có nghĩa tương đương với If not, vì vậy trong câu điều kiện thì 2 cấu trúc này có thể thay thế cho nhau.

Ví dụ:

 • Don’t call me after 9pm unless you have an urgent problem.

Đừng gọi cho tôi sau 9h tối trừ khi bạn có vấn đề khẩn cấp.

 • Unless you review this lesson, you can lose several points in your test.

Nếu bạn không ôn tập bài học này, bạn có thể mất vài điểm trong bài kiểm tra.

 • I won’t tell you my secret unless you tell me yours.

Tôi sẽ không nói cho bạn bí mật của tôi nếu bạn không nói cho tôi bí mật của bạn.

2. Vị trí của mệnh đề Unless

Unless sẽ đi với một mệnh đề, gọi là mệnh đề chứa Unless. Khi sử dụng mệnh đề này trong câu điều kiện, ta có thể đặt nó đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính đều được.

Ví dụ:

 • Unless we pass the IELTS test with a score above 6.5, we cannot study abroad.

Nếu chúng ta không qua bài thi IELTS với số điểm trên 6.5, chúng ta không thể đi du học.

 • John could have arrived at the party on time unless there had not been a traffic jam.

John đã có có thể đến tiệc đúng giờ nếu như không có vụ tắc đường.

Lưu ý: Trong trường hợp mệnh đề chứa Unless đứng đầu câu, nhớ thêm dấu “,” ở giữa hai mệnh đề nhé.

cấu trúc unless tiếng anh

Cách dùng unless với câu điều kiện

Bây giờ ta sẽ đi sâu vào phần cấu trúc của Unless trong ba loại câu điều kiện tiếng Anh

1. Câu điều kiện loại 1:

Trong câu điều kiện loại 1, sử dụng cấu trúc Unless để diễn tả một sự việc có thể xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc:

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Ví dụ:

 • Students will fail the final test unless they study harder.

= Students will fail the final test if they don’t study harder.

Các sinh viên sẽ trượt bài kiểm tra cuối kì nếu họ không học chăm chỉ hơn.

 • Unless I’m busy, I will join the trip.

= If I’m not busy, I will join the trip.

Nếu tôi không bận, tôi sẽ tham gia chuyến đi

cấu trúc với unless

2. Câu điều kiện loại 2:

Trong câu điều kiện loại 2, cấu trúc Unless dùng để diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại.

Cấu trúc:

Unless + S + V-ed, S + would V

Ví dụ:

 • She would buy this bracelet unless she brought too little money.

= If she didn’t bring too little money, she would buy this bracelet.

Cô ấy sẽ mua cái vòng tay này nếu như cô ấy không mang thiếu tiền.

 • Jack could not be late for the flight unless he forgot his passport.

= If Jack didn’t forget his passport, he could not be late for the flight.

Nếu Jack không quên hộ chiếu của anh ấy, anh ấy đã không muộn chuyến bay.

3. Câu điều kiện loại 3:

Trong câu điều kiện loại 3, cấu trúc với Unless dùng để diễn tả tình huống đã không xảy ra trong quá khứ. Có thể sử dụng Unless thay thế cho If not và ngược lại

Cấu trúc:

Unless + S + had PII, S + would have PII

Ví dụ:

 • Unless my kid had played outside in the rain yesterday, she would not have been sick.

= If my kid had not played outside in the rain yesterday, she would not have been sick

Nếu con tôi không chơi ngoài trời dưới mưa vào hôm qua, con bé đã không bị ốm.

 • Unless I had traveled to Paris, I would not have met my boyfriend.

= If I hadn’t traveled to Paris, I would not have met my boyfriend.

Nếu tôi không đi du lịch tới Paris thì tôi đã không gặp được bạn trai tôi.

Các lưu ý thường gặp khi sử dụng cấu trúc unless

Việc thay thế If not bằng Unless rất dễ hiểu rồi đúng không? Các bạn chỉ cần lưu ý thêm một số ý nhỏ dưới đây khi sử dụng cấu trúc này.

cấu trúc unless

1. Lỗi sử dụng cấu trúc Unless khi muốn diễn đạt ý nghĩa If

Ghi nhớ là Unless thay cho If NOT, vậy nên ta không dùng Unless thay cho if, hay nói cách khác, trong mệnh đề Unless không thể có not.

Ví dụ:

 • I will go to the market to buy food if you can not. – ĐÚNG

Tôi sẽ đi siêu thị mua đồ ăn nếu bạn không đi được.

 • I will go to the supermarket unless my mother can not. – SAI
 • I won’t go to the supermarket unless my mother can not. – SAI

2. Lỗi sử dụng will/would trong mệnh đề chứa Unless

Ta không sử dụng will hoặc would trong mệnh đề chứa Unless.

Ví dụ:

 • Unless you do exercise everyday, you will get weaker. – ĐÚNG

Nếu bạn không tập thể dục hàng ngày, bạn sẽ bị yếu đi.

 • Unless you WILL do exercise, you will get weaker. – SAI

3. Lỗi sử dụng Unless trong câu hỏi

Nhớ nha, bạn chỉ được sử dụng If not trong câu hỏi còn không được sử dụng Unless trong trường hợp này.

Ví dụ:

 • What will happen if I don’t attend the meeting tomorrow? – ĐÚNG

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tham gia buổi họp ngày mai?

 • What will happen unless I attend the meeting tomorrow? – SAI

Bài tập viết lại câu với cấu trúc unless

Sau tất cả những kiến thức thu nạp được ở trên, các bạn nên luyện tập một chút để có thể hiểu sâu nhớ lâu hơn về cách dùng Unless. Sau đây là hai bài tập dành cho bạn, làm ngay và kiểm tra đáp án nhé.

Bài 1: Chọn If hoặc Unless dựa vào nghĩa và cấu trúc câu

 1. ______ my teacher helps me, I’ll be unable to do it .
 2. ______ I meet his father, I’ll tell him the whole truth.
 3. You won’t get well ______ you stop eating junk food.
 4. ______ you exercise regularly, you won’t be able to lose some weight.
 5. ______ you exercise regularly, you’ll lose some weight.
 6. The teacher will be mad ______ you don’t do the homework.
 7. You can’t go on vacation ______ you don’t save your money.
 8. You will feel cold ______ you wear a jacket.
 9. They’ll arrive on time ______ they hurry.
 10. Don’t call me late ______ it’s an emergency.

Đáp án:

 1. Unless my teacher helps me, I’ll be unable to do it .
 2. If I meet his father, I’ll tell him the whole truth.
 3. You won’t get well unless you stop eating junk food.
 4. Unless you exercise regularly, you won’t be able to lose some weight.
 5. If you exercise regularly, you’ll lose some weight.
 6. The teacher will be mad if you don’t do the homework.
 7. You can’t go on vacation if you don’t save your money.
 8. You will feel cold unless you wear a jacket.
 9. They’ll arrive on time if they hurry.
 10. Don’t call me late unless it’s an emergency.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. If you don’t practice harder, you will lose in the next game.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. If Nam doesn’t speak English everyday, he will easily forget how to use it.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. Unless our team had joined the competition, we would not have achieved this prize.

=> If ………………………………………………………………..

 1. If students don’t return books to the library this week, they’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. If Peter didn’t study hard, he could not get high marks.

=> Unless ………………………………………………………………..

Đáp án:

 1. Unless you practice harder, you will lose in the next game.
 2. Unless Nam speaks English every day, he will easily forget how to use it.
 3. If our team had not joined the competition, we would not have achieved this prize.
 4. Unless students return books to the library this week, they will have to pay a fine.
 5. Unless Peter studied hard, he could not get high marks.

Bài viết trên đã làm rõ cấu trúc Unless với đầy đủ ví dụ chi tiết cũng như bài tập để các bạn luyện tập. Đây là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh rất hay gặp trong các bài kiểm tra phổ thông, các bạn học sinh chú ý để không bị sai nữa nhé. Step Up chúc các bạn ôn tập thật tốt!