Chuyển tới nội dung

Cấu trúc và cách dùng Prefer trong tiếng Anh

 • bởi

Chúng ta dùng động từ Prefer để chia sẻ sở thích với bạn bè hay tâm sự với một ai đó bằng tiếng Anh khi không muốn dùng các mẫu câu bắt đầu từ “I like…”, “My hobbies…” với mức độ diễn đạt phong phú hơn. Còn khi muốn diễn đạt thích cái này hơn cái khác, ta sử dụng cấu trúc với “Prefer ”. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu trúc và cách dùng Prefer trong tiếng Anh nhé!

1. Cấu trúc và cách dùng Prefer

Cấu trúc với prefer được sử dụng để nói rằng chúng ta thích một sự việc hoặc một hành động nào đó hơn một sự việc hoặc một hành động khác. Chúng ta có thể tạo một một cụm từ giới từ bằng “Prefer” và “to” khi chúng ta muốn so sánh hai sự việc hoặc hành động với nhau.

Theo sau Prefer có thể là một động từ nguyên mẫu có to (to Verb-infinitive); một cụm danh động từ (gerund / verb_ing) hay một danh từ (noun).

Cấu trúc:

Subject + prefer + to + Verb (infinitive).

Subject + prefer + Noun.

Subject + prefer + something + to + something.

Subject + prefer + Verb_ing + to + Verb_ing.

Chúng ta cũng có thể dùng would prefer để diễn đạt sở thích. Khi dùng “Would” thì chúng ta sẽ không dùng “V-ing”. Do đó bạn chỉ cần loại bỏ các trường hợp sử dụng V-ing ở trên.

Cấu trúc:

Subject + would prefer (’d prefer) + to + Verb (infinitive).

Subject + would prefer (’d prefer) + Noun.

Subject + would prefer (’d prefer) + something + to + something.

Cấu trúc và cách dùng Prefer than trong tiếng Anh

(Cấu trúc và cách dùng Prefer)

Khi đang nói về sở thích của chúng ta về một hành động của người khác, chúng ta có thể dùng cấu trúc:

Would prefer + object pronoun + to-infinitive

Would prefer + it if + past simple tense

Mời các bạn tham khảo các ví dụ sau đây:

 • – I prefer to go by myself. (Tôi thích tự mình đi bộ)
 • – I prefer drinking coffee to drinking ice tea. (Tôi thích uống cà phê hơn uống trà đá)
 • – Would you prefer a quieter restaurant? (Bạn có thích một nhà hàng yên tĩnh hơn không?)
 • – She’d prefer not to drive at night. (Cô ấy không thích lái xe vào ban đêm)
 • – They’d prefer us to come later = They’d prefer it if we came later. (Họ muốn chúng tôi đến muộn hơn = Họ đã thích hơn nếu chúng tôi đến muộn)
 • – Would you prefer me to drive? = Would you prefer it if I drove? (Bạn muốn tôi lái xe không? = bạn muốn không nếu để tôi lái xe?)

*****Chúng ta chỉ sử dụng to + Verb (infinitive) ngay sau “Prefer” chứ không phải dạng động từ nguyên mẫu không “to”:

Ví dụ:

 • – I prefer to drive.
 • Không dùng: I prefer drive.
 • – Whenever I have time I like to read but I prefer not to read in the evening.
 • Không dùng: … but I prefer not read in the evening.

2. Cấu trúc và cách dùng Prefer than

Trong tiếng Anh, chúng ta không thể dùng “than” để thay thế cho “to” để tạo ra cấu trúc câu với “prefer than”. Thay vào đó, chúng ta phải sử dụng “rather than” phía sau. Đó là cách mà ngôn ngữ Anh đã phát triển. Khi chúng ta muốn nói rằng chúng ta thích làm điều gì đó hơn điều khác, chúng ta có thể giới thiệu điều thứ hai với cấu trúc câu kèm “rather than”, theo sau là một Verb (infinitive) không có “to”:

Cấu trúc:

Subject + would prefer (’d prefer) + to + Verb (infinitive) + rather than + Verb (infinitive)

Subject + prefer + to + Verb (infinitive) + Rather than + Verb (infinitive)

Cấu trúc và cách dùng Prefer than trong tiếng Anh

(Cấu trúc và cách dùng Prefer than)

Ví dụ:

 • – I’d prefer to go skiing next year rather than go on a beach holiday. (Năm sau tôi thích đi trượt tuyết hơn là đi nghỉ ở bãi biển)
 • – I prefer to drink coffee rather than (drink) ice tea. (Tôi thích uống cà phê hơn thay vì (uống) trà đá)

*****Hình thức so sánh phải dùng “rather than”, không phải chỉ có “than”:

Ví dụ:

 • – A lot of young people prefer computer games to football. = A lot of young people prefer computer games rather than football.

Không dùng: A lot of young people prefer computer games than football.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.