Chuyển tới nội dung

cấu trúc chung của một trang web | Tanggiap

 • bởi

Giao diện là một phần không thể thiếu của website. Hiện nay, tại Kho giao diện Haravan, Nhà bán hàng có thể tìm thấy hàng ngàn mẫu giao diện khác nhau đủ sức đáp ứng nhu cầu phong phú về giao diện.

Dù mỗi giao diện đều có sự khác nhau về cái nhìn trực quan, nhưng lại khá tương đồng về mặt cấu trúc. Điều này nhằm mục đích giúp cho Nhà bán hàng thuận tiện trong thao tác và sử dụng, đặc biệt là khi có sự luân chuyển sử dụng nhiều mẫu giao diện khác nhau cho cùng một website.

Cấu trúc của một giao diện có thể có khác nhau đôi chút về cách phân mục, nhưng sẽ bao gồm các phần chính sau:

Màu sắc và Kiểu chữ

Với một số giao diện, màu sắc và giao diện được tách riêng ra hoặc nằm chung trong mục thiết lập tổng quát.

 1. Màu sắc: màu sắc của mỗi giao diện đã được thiết lập theo mặc định của giao diện mẫu đó. Nhà bán hàng kéo xuống các mục tương ứng và điều chỉnh khi cần. Để điều chỉnh, Nhà bán hàng nhập mã màu trong ô hoặc nhấp chọn màu trong bảng màu.Cấu trúc chung của một giao diện
 2. Kiểu chữ: cho phép Nhà bán hàng điều chỉnh kiểu chữ cho website.
  • Một số giao diện, việc điều chỉnh kiểu chữ là điều chỉnh cho toàn bộ website:

   Cấu trúc chung của một giao diện

  • Một số giao diện cho phép Nhà bán hàng điều chỉnh kích thước chữ:

   Cấu trúc chung của một giao diện

  • Một số giao diện cho phép Nhà bán hàng tùy chỉnh phức tạp và linh động hơn:

   Cấu trúc chung của một giao diện

Trang chủ

Đây là những gì sẽ hiển thị trên Trang chủ. Cấu trúc chính của một Trang chủ bao gồm ba phần:

 • Header: bao gồm logo, favicon, nội dung heaader. Hai phần bắt buộc phải có cho một header của trang chủ là logo và favicon.
 • Nội dung trang chủ: bao gồm các slider, banner, sản phẩm,… Mỗi giao diện khác nhau sẽ có nội dung trang chủ khác nhau.
 • Footer: Các cột thông tin dưới cùng của trang chủ. Các thông tin thường thấy ở footer là chính sách, hướng dẫn, giới thiệu, mạng xã hội,..

Header và Footer vẫn hiển thị khi người dùng truy cập các lớp trang website thuộc tên miền của website đó.

Trang sản phẩm

Cách một trang sản phẩm sẽ hiện thị khi khách mua hàng nhấp vào xem chi tiết một sản phẩm trên website.

Mỗi giao diện sẽ có cấu trúc Trang sản phẩm khác nhau. Nhà bán hàng xem phần hình ảnh minh họa bên trái và nhấp vào mục đánh số tương ứng để tùy chỉnh.

Nhà bán hàng tham khảo một số ví dụ minh họa:

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Trang nhóm sản phẩm

Trang nhóm sản phẩm thể hiện cách hiển thị khách mua hàng nhấp chọn xem một nhóm sản phẩm trên danh mục sản phẩm khi truy cập website.

Một số ví dụ minh họa:

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

Trang bài viết

Trang bài viết thể hiện cho mục blog trong Trang quản trị. Trong Haravan, Trang bài viết thường có cấu trúc gồm 3 mục chính: Phân trang, Danh mục blog, Bài viết mới nhất.

Cấu trúc chung của một giao diện

 • Phân trang: cho phép Nhà bán hàng tùy chỉnh số lượng bài viết hiển thị ở mỗi trang.
 • Danh mục blog:
  • Hiện phần này: Nhà bán hàng ẩn hiển thị nếu nhấp bỏ chọn.
  • Tiêu đề: Tiêu đề mặc định là Danh mục blog, Nhà bán hàng có thể đặt lại theo ý thích.
  • Chọn menu danh mục blog: Nhà bán hàng chọn menu liên kết cho trang blog.
 • Bài viết mới nhất:
  • Hiển thị danh sách ở bài viết mới nhất: Nhà bán hàng ẩn hiển thị nếu nhấp bỏ chọn.
  • Tiêu đề: Tiêu đề mặc định là Bài viết mới nhất, Nhà bán hàng có thể đặt lại theo ý thích.
  • Số bài hiển thị: số bài viết hiển thị cho trang blog.

Trang liên hệ

Thông thường có 2 mục chính:

Cấu trúc chung của một giao diện

Cấu trúc chung của một giao diện

 1. Google maps: mục này cho phép Nhà bán hàng thể hiện địa chỉ của cửa hàng trên bản đồ Google maps. Mỗi website chỉ có thể thể hiện một bản đồ. Do đó, nếu Nhà bán hàng có nhiều chi nhánh cửa hàng khác nhau, Nhà bán hàng chỉ lựa chọn địa chỉ có ý nghĩa nhất (nên là địa chỉ chi nhánh chính).
 2. Thông tin liên hệ: Các thông tin trên thông tin sẽ theo dữ liệu mẫu của giao diện mà Nhà bán hàng cài đặt. Nhà bán hàng cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

  Cấu trúc chung của một giao diện

Để xem chi tiết cách thực hiện thêm Trang liên hệ, Nhà bán hàng vào đây.