Chuyển tới nội dung

Cấu trúc và cách dùng Could you please trong Tiếng Anh

  • bởi

Ngoài những cấu trúc với các từ sau: let’s, what about, how about, why not để đưa ra lời đề nghị, yêu cầu chúng ta cũng có thể dùng Could you please để đề nghị, yêu cầu ai đó làm điều gì một cách lịch sự. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách sử dụng Could you please trong tiếng Anh nhé.

1. Cấu trúc và cách dùng Could you please trong tiếng Anh.

Trong giao tiếp tiếng Anh, cấu trúc câu với Could you là một dạng yêu cầu rất hữu dụng, nhưng cũng đảm bảo đủ mức độ lịch sự tkhi giao tiếp và trong cả văn viết. Please được thêm vào để nhấn mạnh độ quan trọng của yêu cầu, đồng thời cho người nghe thấy được sự thành khẩn của người đưa ra yêu cầu.

Cấu trúc:

Could you + (please) + Verb (infinitive) + …

(Bạn có thể vui lòng làm gì đó…)

Ví dụ:

– Could you show me the way? (Xin vui lòng cho tôi hỏi thăm đường?)

– Could you please show me the way? (Xin vui lòng cho tôi hỏi thăm đường?)

Chúng ta cũng có thể thêm possibly thay cho please đế diễn tả yêu cầu phụ thêm:

Ví dụ:

– Could you possibly lend me £.500? (Anh có thể cho tôi mượn 500 bảng không?)

Cấu trúc và cách dùng Could you please trong Tiếng Anh

Dùng Could you (please) để đưa ra yêu cầu cho ai đó.

Chúng ta thường đặt Please ở cuối lời đề nghị khi dùng câu đề nghị với “could”, “can” và “would”, nhưng chúng ta cũng có thể đặt nó nằm giữa câu hoặc đầu câu. Khi đặt Please nằm giữa câu, yêu cầu trở nên mạnh mẽ hơn.

Ví dụ:

– Could you please let me know when your new stock arrives? (Bạn có thể cho tôi biết khi nào chứng khoán mới đến?)

Để dễ hiểu, ta hãy xem bảng so sánh sau đây

Could you say that again, please?

Please could you do that again?

Could you please say that again?

Đây là cấu trúc thường dùng nhất khi muốn đưa ra lời đề nghị

Đặt Please ở vị trí đầu câu làm cho câu đề nghị nghe có vẻ mạnh mẽ hơn

Đặt Please giữa câu để nhấn mạnh nhất câu đề nghị, ở vị trí này, Please được nhấn mạnh

Couldn’t diễn tả người nói hy vọng câu trả lời có lý hơn:

Ví dụ:

– I can’t wait — Couldn’t you wait five minutes? (Tôi không thể đợi — Bộ cậu không đợi được năm phút sao?)

You couldn’t… could you? có thể dùng để diễn tả lời yêu cầu không mấy hy vọng:

Ví dụ:

– You couldn ‘t wait five minutes, could, you?

(Cậu không đợi được năm phút nữa hay sao?)

Ví dụ:

– You couldn’t give me a hand with this, could you? (Cậu không thể giúp tôi một tay được à?)

2. Các cấu trúc thay thế Could you please trong tiếng Anh.

Can you (please):

Trong một số trường hợp không cần phải quá lịch sự, chúng ta có thể thay “Could you please” bằng “Can you please” để đưa ra yêu cầu. Cấu trúc và cách dùng cũng tương tự nhau

Ví dụ:

– Can you show me the way?

– Can you please show me the way?

– Can you possibly lend me £.500?

Cấu trúc và cách dùng Could you please trong Tiếng Anh

Dùng Could you (please) trong tiếng Anh.

Will/would you (please):

Would you (please) có cùng nghĩa với could you (please). Will you nghe có vẻ uy vệ hơn và do đó kém lịch sự hơn. Will /would you có thể được đặt ở cuối câu. Nhưng dạng này chỉ có thể được dùng trong các tình huống hết sức thân thiện, ngoài ra nó sẽ nghe có vẻ rất thô bạo.

Ví dụ:

– Will/Would you please count your change? (Xin ông vui lòng đếm lại tiền thối.)

– Shut the door, will you? (Đóng cửa lại, được chứ?)

Will/would cũng có thể được dùng cho lời yêu cầu ở ngôi thứ ba:

Ví dụ:

– Would. Mr Jones, passenger to Leeds, please come to the Enquiry Desk? (Xin mời ông Jones, hành khách đi Leeds vui lòng đến phòng kiểm tra hành lý)

– Will anyone who saw the accident please phone this number…? (Nếu có ai chứng kiến tai nạn xin vui lòng gọi điện về số này…) (thông báo của cảnh sát.)

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.