Chuyển tới nội dung

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi

  • bởi

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi

Để các bạn thí sinh dễ dàng ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia đang đến rất gần, chúng tôi có tổng hợp lại cấu trúc đề thi. Để các bạn tham khảo, dễ dàng trong việc ôn tập.

  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TOÁN

Chuyên đề Mức độ nhận biết NB TH VD VDC Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số 4 2 2 6 Mũ – Logarit 2 3 1 1 Nguyên hàm – Tích phân 1 2 2 0 Số phức 1 2 2 0 Lượng giác 0 0 0 0 Dãy số – Cấp số 1 0 0 0 Giới hạn 0 0 0 0 Phép biến hình 0 0 0 0 Quan hệ song song 0 0 0 0 Quan hệ vuông góc 0 0 2 0 Khối đa diện, thể tích khối đa diện 1 0 1 1 Khối xoay tròn, thể tích khối xoay tròn 1 1 1 0 Hình học giải tích Oxyz 2 3 1 2 Hình học giải tích Oxy 0 0 0 0 Tổ hợp – Xác suất 1 0 1 0 Tổng 14 13 13 10

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (45/50 câu) và 10% kiến thức chương trình lớp 11 (5/50 câu) và không có kiến thức chương trình lớp 10.

  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LÝ

Chuyên đề Tổng thể Mức độ nhận thức M1 M2 M3 M4 Dao động cơ 7 LT 3 2 0 1 0 BT 4 1 1 1 1 Sóng cơ 5 LT 2 2 0 0 0 BT 3 0 1 1 1 Dòng điện xoay chiều 7 LT 1 1 0 0 0 BT 6 1 2 2 1 Dao động điện từ 3 LT 1 1 0 0 0 BT 2 0 1 1 0 Sóng ánh sáng 5 LT 3 3 0 0 0 BT 2 0 1 0 1 Lượng tử ánh sáng 4 LT 1 1 0 0 0 BT 3 0 3 0 0 Hạt nhân nguyên tử 5 LT 2 2 0 0 0 BT 3 0 2 1 0 Điện tích – Điện trường 1 LT +84962871755 BT 1 0 1 0 0 Dòng điện không đổi 1 LT +84962871755 BT 1 0 1 0 0 Cảm ứng điện từ 1 LT +84962871755 BT 1 0 1 0 0 Mắt và các dụng cụ quang 1 LT +84962871755 BT 1 0 1 0 0 Tổng 40 LT 13 14 15 7 4 BT 27

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức chương trình lớp 10.

  • Mức độ nhận biết chiếm khoảng 35%, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12
  • Mức độ thông hiểu chiếm khoảng 37.5%, toàn bộ các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 đều thuộc mức độ thông hiểu, không có vận dụng hay vận dụng cao.
  • Mức độ vận dụng và vận dụng cao chủ yếu thuộc 5 chương đầu của chương trình lớp 12, trong đó vận dụng cao chiếm khoảng 10%.
  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN HÓA HỌC

Chuyên đề Tổng thể Mức độ nhận thức M1 M2 M3 M4 Sự điện li 1 LT 1 1 0 0 0 BT +84962871755 Phi kim – Phân bón hóa học 1 LT 1 1 0 0 0 BT +84962871755 Đại cương hóa hữu cơ. Hidrocacbon 2 LT 1 1 0 0 0 BT 1 0 1 0 0 Ancol – Phenol – Andehit – Axit Cacboxylic 0 LT +84962871755 BT +84962871755 Este – Lipit 7 LT 4 1 1 2 0 BT 3 0 0 1 2 Cacbohidrat 3 LT 2 2 0 0 0 BT 1 0 1 0 0 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein 5 LT 3 1 1 1 0 BT 2 0 1 0 1 Polime 2 LT 2 1 0 1 0 BT +84962871755 Đại cương Kim loại 5 LT 3 2 0 1 0 BT 2 0 1 0 1 Kim loại IA, IIA, A1, Fe, Cr 12 LT 7 4 1 2 0 BT 5 0 1 0 4 Nhận biết hóa học. Hóa học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường 2 LT 2 2 0 0 0 BT +84962871755 Tổng 40 LT 26 16 8 8 8 BT 14

  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN SINH HỌC

Lớp – Phần – Chương – Nội dung Mức độ khó câu hỏi NB (Dễ) TH (Trung bình) VD (Khó) VDC (Khó) L12 – P5 – C1: Cơ chế di truyền và biến dị 3 2 2 2 L12 – P5 – C2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền 5 1 2 4 L12 – P5 – C3: Di truyền học quần thể 1 0 0 1 L12 – P5 – C4: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống 1 0 0 0 L12 – P5 – C5: Di truyền học người 0 0 0 1 L12 – P6: Tiến hóa 2 1 1 0 L12 – P57: Sinh thái học 2 2 3 0 L11 – P4 – C1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng 2 2 0 0 Tổng 16 8 8 8

  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TIẾNG ANH

Dạng bài Kiến thức Số câu Số điểm Multiple choice question (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Pronunciation (Phát âm) 2 0.4 Stress (Trọng âm) 2 0.4 Sentence completion (Hoàn thành câu): Ngữ pháp + Từ vựng 14 2.8 Closest meaning (Đồng nghĩa) 2 0.4 Opposite meaning (Trái nghĩa) 2 0.4 Communication (Câu giao tiếp) 2 0.4 Error finding (Tìm lỗi sai) 3 0.6 Sentence transformation (Biến đổi câu):Chọn câu đồng nghĩa: 3 câu

Kết hợp câu: 2 câu

5 1 Text completion (Hoàn thành đoạn văn) 1 passage (1 đoạn văn) 5 1 Reading comprehension (Đọc hiểu) 2 passage (2 đoạn văn)1 bài đọc: 5 câu

1 bài đọc: 8 câu

13 2.6 Tổng 50 10

Trên đây là cấu trúc đề thi của các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hy vọng nó sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn trong quá trình ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi