Chuyển tới nội dung

cấu trúc đề thi toefl primary | Tanggiap

  • bởi

Bài thi TOEFL Primary được chia thành 2 cấp độ. Bài TOEFL Primary Step 1 được thiết kế với định hướng phát triển vốn từ cho trẻ, còn bài TOEFL Primary Step 2 ở mức độ yêu cầu cao hơn – hướng đến phát triển kỹ năng giao tiếp. TiengAnhK12 giới thiệu chi tiết về định dạng đề thi TOEFL Primary Step 1 và hướng dẫn đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dựa trên kết quả của bài thi này.

>> Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà

Đề thi Toefl Primary Step 1 Reading & Listening gồm 2 bài thi: bài thi Reading, bài thi Listening. Bài thi Reading gồm 39 questions, bao gồm cả 3 câu hỏi mẫu. Còn bài thi Listening có 41 questions, bao gồm 5 câu hỏi mẫu questions. Như vạy số câu hỏi mà thí sinh phải trả lời là 36 câu cho mỗi bài. Tổng thời gian cho cả 2 bài thi là 01 giờ.

Bài thi TOEFL® Primary™ Reading Step 1

Bài thi Reading sẽ đánh giá khả năng của các thí thí sinh trong việc:

• nhận biết các từ vựng đơn giản

• hiểu các mẫu câu đơn giản.

• hiểu được 2-4 câu đơn về một chủ đề nào đó.

• tìm thông tin trong các loại văn bản thiết thực như thực đơn, lịch trình hay posters.

• hiểu được đoạn văn dài khoảng 150 từ nói về những chủ đề thân thuộc hàng ngày.

• định vị và kết nối thông tin trong một câu hay một đoạn.

Bài thi Reading gồm có 3 phần:

Phần 1. Chọn lời phù hợp với tranh

17 câu (tính cả 02 câu hỏi mẫu)

Cho mỗi bức tranh, thí sinh thấy 3 phương án lời mô tả, và chọn phương án lời tương ứng với nội dung tranh. 50% phần này có các phương án lời chỉ đơn giản là từ vựng tương ứng với tranh. 50% còn lại có lời là một câu đơn giản nói về nội dung tranh.

Câu hỏi ví dụ 1:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Thử làm câu hỏi tương tự

Câu hỏi ví dụ 2:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Thử làm câu hỏi tương tự

Phần 2. Chọn phương án phù hợp với thông tin được cho

08-10 câu (tính cả 01 câu hỏi mẫu)

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn, cần chọn một trong 3 đáp án phù hợp nhất với nó.

Câu hỏi ví dụ 1:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Câu hỏi ví dụ 2:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Thử làm câu hỏi tương tự

Phần 3. Đọc hiểu (5 bài)

12-14 câu

Mỗi bài đọc hiểu là một đoạn văn/bức thư ngắn hoặc một văn bản đơn giản như menu, lịch trình, tấm thẻ, poster,… Thí sinh cần đọc và trả lời 2-4 câu cho mỗi bài.

Ví dụ về bài đọc 1:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Thử làm bài đọc hiểu hình ảnh/thông báo tương tự

Ví dụ về bài đọc 2:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Ví dụ về bài đọc 3:

Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Thử làm bài đọc hiểu văn bản

Tổng cộng

39 câu

Bài thi TOEFL® Primary™ Listening Step 1

Bài thi Listening đánh giá khả năng của các thí sinh trong việc:

• nhận biết các từ vựng đơn giản.

• hiểu các chỉ dẫn được nghe ở trường hoặc ở nhà

• hiểu các cụm từ ngữ thông dụng.

• hiểu các chi tiết trong các đoạn hội thoại giao tiếp ngắn.

• hiểu mục đích của các thông tin, thông báo ngắn trong phạm vi 50 từ.

Bài thi Listening gồm có 5 phần:

Phần 1. Nghe và chọn hình phù hợp

Trong mỗi câu, thí sinh được cho 3 bức hình và nghe một câu. Chọn hình phù hợp với câu đó.

Thử làm câu hỏi dạng này

10 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 2. Nghe lời chỉ dẫn

Thí sinh được xem 3 bức tranh và nghe vài lời chỉ dẫn. Chọn bức tranh mà người trong hình đang làm theo lời dẫn.

Thử làm câu hỏi dạng này

08 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 3. Hội thoại đơn giản

Thí sinh được nghe 3 phiên bản của một đoạn hội thoại giao tiếp 2 chiều. Hai bản không hợp lý về nghĩa, thí sinh cần chọn ra đoạn hợp lý.

Thử làm câu hỏi dạng này

07 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 4. Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại

Thí sinh nghe một đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết trong đó.

Thử làm câu hỏi dạng này

08 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 5. Nghe lời nhắn/thông báo

Thí sinh nghe một lời nhắn và trả lời một câu hỏi về nó.

Thử làm câu hỏi dạng này

08 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Tổng cộng

41 câu

Hướng dẫn đánh giá năng lực tiếng Anh dựa trên kết quả thi Toefl Primary Step 1

Bài TOEFL Primary Step 1 được thực hiện hoàn toàn trên giấy, trong thời gian 60 phút, với 72 câu hỏi và có thang điểm từ 1 đến 4 sao.

Tùy vào số lượng sao đạt được, phiếu điểm kết quả của TOEFL Primary Step 1 sẽ cung cấp thông tin về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh và trình độ sách đọc phù hợp.

Kết quả TOEFL Primary Step 1

Quy đổi sang khung CEFR

Trình độ đọc sách theo thang Lexile

1 sao

Trình độ Pre A1 (~ Cambridge Starters)

Tới BR250L

2 sao

Trình độ Pre A1 (~ Cambridge Starters)

Tới BR125L

3 sao

Trình độ A1 (~ Cambridge Movers)

Tới 125L

4 sao

Trình độ A2 (~ Cambridge Flyers)

Tới 550L

>> Tải đề thi mẫu Toefl Primary Step 1 của ETS

Ôn luyện miễn phí Toefl Primary Step 1

>> Chi tiết về bài thi TOEFL Primary Step 2: cấu trúc đề, đề thi mẫu và cách sử dụng kết quả bài thi >> Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà