Chuyển tới nội dung

cấu trúc despite in spite of | Tanggiap

  • bởi

Although”, even though, in spite of, despite đều mang nghĩa “nhưng” và được dùng để liên kết các vế câu. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt về cách dùng và công thức áp dụng. Cùng Hack Não tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng của các liên từ này trong bài viết này nhé!

I. Định nghĩa although, even though, in spite of, despite

Although, Though, Even though, Despite, In spite of là các liên từ (từ để nối/ conjunction) diễn tả sự đối lập giữa hai vế câu trong Tiếng Anh. Trong đó, vế chứa các liên từ này là vế phụ, vế còn lại là vế chính.

Ví dụ:

Although G-Ducky was thought to be the winner, it was De Choat who lifted the trophy.Mặc dù G-Ducky được cho là sẽ chiến thắng, nhưng Dế Choắt mới là quán quân chung cuộc.

cau-truc-although-despite-1

Even though I didn’t expect anything, I’m still disappointed.Tôi không mong đợi gì vẫn thấy thất vọng.

II. Cấu trúc “although, even though, in spite of, despite”

Dù 5 liên từ trên có cách dùng giống nhau nhưng chúng có công thức hoàn toàn khác nhau. Step Up chia chúng thành hai nhóm như sau:

1. Cấu trúc “Although, Though, Even though”

Cấu trúc:

Trong đó:S₁ + V₁: mệnh đề 1, là mệnh đề phụS₂ + V₂: mệnh đề 2, là mệnh đề chính

Ví dụ:

Although we didn’t win, we did great and should be proud of ourselves.Dù cho chúng ta không thắng, nhưng chúng ta đã làm rất tốt và có thể tự hào về bản thân mình.

It’s hot even though we’re in the middle of Tanggiap.netời vẫn nóng đã giữa thu rồi.

2. Cấu trúc “Despite” và “In spite of”

Cấu trúc:

Ví dụ:

Despite my team’s effort, we couldn’t find out his whereabouts. rất nỗ lực nhưng chúng tôi đã không thể tìm thấy anh ấy.

She still gets attacked online in spite of being a fan-favorite.Cô ấy vẫn phải nhận “búa rìu dư luận” trên mạng được nhiều người yêu thích.

cau-truc-although-despite-2

Ngoài ra, “despite” và “in spite of” còn có thể kết hợp với mệnh đề (cụm S – V) khi nối với “the fact that”:

Ví dụ:

In spite of the fact that I had specifically told you to clean your room, you still haven’t done it, have you? mẹ đã dặn kỹ rằng con phải dọn phòng rồi con vẫn không chịu làm, đúng không?

Yes, despite the fact that I’ve been told to, dad made me mow the lawn this whole morning.Đúng là mẹ có dặn, nhưng mà con bị bố sai đi cắt cỏ ở vườn cả sáng nay.

III. Lưu ý khi sử dụng “although, even though, in spite of, despite”

Để dùng các liên từ “although, even though, in spite of, despite” một cách chính xác và đạt điểm cao nhất, bạn đọc hãy làm theo 3 lưu ý sau:

1. Cần hai mệnh đề khi dùng “although, even though”

Khi sử dụng “although”, “even though”, chúng ta luôn cần hai mệnh đề (cụm S – V) trong câu. Nếu câu chỉ có 1 mệnh đề, câu sẽ bị coi là sai ngữ pháp.

Ví dụ:

Câu sai: Although I’m only 12 years old.Dù tôi mới chỉ 12 tuổi.

Nếu chỉ dừng ở đây, người đọc sẽ thấy rất hụt hẫng và có cảm giác “Ờ. Rồi sao? Tiếp đi?”

Câu đúng: Although I’m only 12 years old, I’ve had 6 years of experience in sleeping.Dù tôi mới chỉ 12 tuổi, nhưng tôi đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực … đi ngủ.

Đối với “despite” và “in spite of”, chúng ta cần có 1 mệnh đề.

Ví dụ:

Câu sai: Despite numerous attempts.Dù rất nỗ lực.

Câu đúng: We failed to open the door in spite of numerous Tanggiap.netúng tôi không thể mở khóa dù đã rất cố gắng.

2. Dùng dấu “,” để ngăn cách giữa hai mệnh đề

Khi “although, even though, in spite of, despite” đứng đầu câu, chúng ta luôn cần dấu “,” để ngăn cách giữa hai mệnh đề hoặc hai ý trong câu. Việc thêm dấu “,” giúp câu đúng ngữ pháp và tránh lỗi “câu vô tận” (run-on sentence).

Ví dụ:

Though I said farewell to you today it doesn’t mean that it’s our last chance meeting each other.Dù hôm nay tôi nói lời chia ly nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Sau khi đọc câu này, chắc nhiều bạn cũng tắc thở vì thiếu oxy. Chính bởi vậy, chúng ta cần thêm dấu “,” giữa hai vế câu để câu văn hài hòa và đúng ngữ pháp như ví dụ sau:

In spite of being spoiled rotten, my cat still left me.Dù được cưng chiều hết mực, con mèo của tôi vẫn bỏ tôi đi.

3. Không sử dụng “although, even though, in spite of, despite” với “but”

Nhiều người Việt quen việc dùng “mặc dù… nhưng” trong tiếng Việt, nên khi chuyển sang tiếng Anh, thường để cụm “although … but”. ĐÂY LÀ LỖI SAI NGỮ PHÁP. Bạn đọc chú ý:

Khi đã dùng “although, even though, in spite of, despite”, chúng ta không sử dụng “but” và ngược lại.

Ví dụ:

Even though I’m over 70 years old, but I haven’t seen any cases like this before.Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả.

cau-truc-although-despite-3

In spite of being a Blink, but I don’t hate TWICE.Dù là fan Black Pink, nhưng mình không hề ghét TWICE.

IV. Phân biệt “although” với “but”

Mặc dù cùng mang nghĩa “nhưng”, nhưng “although” và “but” lại có sự khác biệt rõ nét về chức năng và cấu trúc trong câu. Khi cùng là liên từ, chúng khác nhau ở:

cau-truc-although-despite-4

1. “Although” có thể đứng đầu hoặc giữa câu

Khi câu có hai mệnh đề (cụm S – V), “although” có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.Trái lại, “but” luôn đứng giữa hai mệnh đề.

Ví dụ:

Even though you might not remember me, I like you. hoặc I like you even though you might not know meTôi thích cậu dù cậu có thể không nhớ tôi là ai.

I don’t know who you are, but I’ll find you.Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi sẽ tìm ông.

2. “Although” dùng để nối hai mệnh đề chính phụ

Hai mệnh đề trong câu chứa “but” có chức năng ngang hàng nhau, không có ý nhấn mạnh. Khi bỏ “but”, chúng ta có hai câu tách biệt độc lập.

Ví dụ:

I’m sick but I saw something really interesting Tanggiap.net em bị ốm mà em gặp chuyện này hay cực.

cau-truc-although-despite-5

Hai vế trong câu này có độ quan trọng như nhau. Chính vì thế, anh nào mà chỉ quan tâm đến vế “something really interesting” mà quên vế “I’m sick” thì bị người yêu dỗi cũng đừng có than!

Trái lại, “although” nối mệnh đề kém quan trọng với mệnh đề quan trọng hơn. Khi câu văn sử dụng “although”, người đọc hiểu được vế nào được nhấn mạnh và sẽ được phát triển tiếp. Khi bỏ “although”, câu mất đi ý nghĩa nhấn mạnh.

Chính bởi vậy, Step Up khuyên bạn hãy sử dụng “although” trong văn viết, đặc biệt là bài viết học thuật. Việc dùng “although” sẽ giúp bạn:

Thể hiện rằng mình có biết các quan điểm trái ngược với mình. Nhấn mạnh vào luận điểm bản thân muốn thể hiện

Ví dụ:

Although playing video games is believed to have an adverse effect on the young, I would argue that with moderate usage, video games shall bring extremely positive outcomes to their users.Mặc dù việc chơi trò chơi điện tử bị coi là mang đến những tác hại xấu cho giới trẻ, nhưng tôi muốn biện luận rằng nếu chơi điều độ, trò chơi điện tử sẽ mang đến những lợi ích to lớn cho người chơi.

Qua cách sử dụng “although”, người viết đã nêu được:

Có biết và nắm được ý kiến “video games bad” Ủng hộ ý “video games good” trong bài Sẽ phát triển ý “video games good

V. Bài tập áp dụng

Exercise. Choose the correct conjunction to finish the sentence.

1. My sister got the job _________ she didn’t expect to.

although despite

2. _________ I told the absolute truth, no one would believe me.

Though In spite of

3. Daniel forgot his passport _________ having it on his list.

even though despite

4. _________ it was sunny, it was quite a cold day.

Although Despite

5. The goods were never delivered _________ the promise we had received.

even though in spite of

6. Henry asked Claire to marry him _________ the fact that he’s a lot older than her.

though in spite of

Score =

Nhấn vào để xem đáp án

Kết bài

Trong bài viết này, Step Up đã giới thiệu 5 liên từ chỉ sự tương phản: though, even though, although, despite, in spite of. Năm liên từ này có cách dùng và cấu trúc khác nhau trong ngữ pháp tiếng Anh. Hack Não mong bài viết giúp bạn hiểu rõ về kiến thức này.

Hack Não chúc bạn học tốt và luôn nhớ rằng:

| Mỗi khi nản chí, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu!