Chuyển tới nội dung

✅ Công thức too enough ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Tanggiap

 • bởi

Cấu trúc too to trong tiếng Anh và cách dùng

Cấu trúc too to có hai vị trí đứng phụ thuộc vào loại từ trong tiếng Anh đứng sau nó.

Cấu trúc too to khi đi cùng với tính từ

S + BE + TOO + ADJ +(FOR SB) + TO + v

Ví dụ:

 • She is too fat to wear that dress.(Cô ấy quá béo để mặc chiếc váy đó.)
 • He’s too short to be a model.(Anh ấy quá thấp để trở thành người mẫu.)

Cấu trúc too to khi đi cùng với trạng từ

S + V + TOO + ADV + (FOR SB) + TO + V

Ví dụ:

 • He walks too fast for me to keep up.(Anh ấy đi nhanh đến nỗi mà tôi không thể theo kịp.)
 • The water was too strong for me to swim.(Nước chảy mạnh đến nỗi tôi không thể bơi được.)

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Too…to

Nếu trước tính từ, trạng từ có các trạng từ như too, so, very, quite, extremely… thì khi chuyển sang cấu trúc Too … to phải bỏ những trạng từ đó đi.

Ví dụ:

The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

⟹ The coffee was too hot for me to drink.

Nếu chủ ngữ 2 câu giống nhau thì lược bỏ phần for Sb.

Ví dụ:

He is so weak. He can’t run.

⟹ He is too weak to run.

Nếu chủ ngữ câu đầu giống với tân ngữ câu sau thì phải bỏ tân ngữ câu sau khi chuyển sang cấu trúc Too…to

Ví dụ:

The tea was too hot. I couldn’t drink it.

⟹ The tea was too hot for me to drink. ĐÚNG

The tea was too hot for me to drink it. SAI

Nguyên tắc cần lưu ý khi nối câu dùng too…to.

Cấu trúc và cách sử dụng too to rất dễ để học và ghi nhớ. Nhưng có một vài lưu ý khi sử dụng too to mà bạn cần ghi nhớ nều không muốn mắc lỗi khi sử dụng nó.

Nguyên tắc 1:

Nếu trước tính từ, trạng từ có các trạng từ như so, too, quite, very, extremely… thì khi chuyển sang cấu trúc Too to, bạn phải bỏ những trạng từ đó đi.

Nguyên tắc 2:

Nếu chủ từ trong hai câu đều giống nhau thì ta bỏ phần for sb.

Nguyên tắc 3:

Nếu chủ từ câu đầu giống với túc từ trong câu sau thì bạn phải bỏ túc từ câu sau.

Ví dụ:

 • My sister is so weak. she can’t run.

Dịch nghĩa: Chị gái của tôi quá yếu. Cô ấy không thể chạy nổi.

 • My sister is too weak to run.

Dịch nghĩa: Chị gái của tôi quá yếu để có thể chạy được.

 • The coffee was very hot. They couldn’t drink it.

Dịch nghĩa: Cà phê rất là nóng. Họ không thể uống được.

 • The coffee was too hot for them to drink.

Dịch nghĩa: Cà phê quá nóng để họ có thể uống.

Lưu ý:

Chúng ta có thể Enough để thay thế cho too to với ý nghĩa tương đương. Hai cấu trúc này thường được dùng để viết lại câu, nối 2 câu lại với nhau, hay biến đổi những thành phần cần thiết để chuyển câu dùng với Too thành câu dùng với từ.

Ví dụ:

 • The piano is very heavy. Nobody can lift it.
 • The piano is too heavy (for us) to lift.
 • The piano is not light enough to lift.

Gia sư Tiếng Anh cho người mất gốc

Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc too to

Dưới đây là một số cấu trúc tương đồng với cấu trúc too to trong tiếng Anh

Cấu trúc too…to đi cùng trạng từ

Cấu trúc enough to

Cấu trúc enough to: Đủ…để làm gì…

Cấu trúc enough to đối với tính từ

S + tobe + adj + enough + (for someone) + to V

Ví dụ:

 • This table is big enough for 10 people to sit.(Cái bàn này đủ cho 10 người ngồi.)
 • The water is warm enough for you to have a bath pass.(Nước đủ nóng để bạn có thể tắm.)

Cấu trúc enough to đối với trạng từ

S + V + adv + enough + (for someone) + to V

Ví dụ:

 • He spoke loud enough for me to hear it.(Anh ấy nói đủ to để tôi có thể nghe tiếng.)
 • He punched hard enough to break the glass.(Anh ta đẩm đủ mạnh để làm vỡ kính.)

Cấu trúc enough to đối với danh từ trong tiếng Anh

S + V/tobe + enough + noun + (for someone) + to V

Ví dụ:

 • We have enough food for the next week.(Chúng ta có đủ đồ ăn cho một tuần tới.)
 • This car has enough seats for all of us.(Chiếc xe này có đủ chỗ cho tất cả chúng ta.)

 • Công thức enough trong câu khẳng định

Trong câu khẳng định Enough được sử dụng sau tính từ và trạng từ kết hợp với động từ nguyên thể có “to”

Cấu trúc: S + tobe + Adj + enough + O + to V (nguyên thể)

S + V + enough + O + to V (nguyên thể)

Ví dụ: The weather is sunny enough for shopping ( thời tiết thì nắng đủ cho chúng tôi ra ngoài mua sắm)

Nam is strong enough to carry this closet( Nam đủ khỏe để vác tủ đồ)

Lan is old enough to take responsibility for your employment( Lan đủ tuổi để chịu trách nhiệm về việc làm của mình)

 • Công thức enough trong câu phủ định

Cấu trúc: S + tobe not + adj + enough + O + to V (nguyên thể)

S + do not/ does not/ did not + V + adv + enough + O + to V nguyên thể

Ví dụ: She is not healthy enough to play this game ( cô ấy không đủ sức khỏe để chơi trò chơi này)

He is not big enough to do it ( cậu ấy chưa đủ lớn để làm chuyện đó)

Mai is not enough money to buy a house ( mai chưa đủ tiền để mua một ngôi nhà)

He is not old enough to drive a motorbike ( Anh ấy chưa đủ tuổi để lái xe máy)

Enough là gì?

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ để có thể làm gì”. Được dùng để chỉ mức độ, phạm vi về số lượng, tính chất của 1 sự vật, sự việc đạt đến mức độ để xảy ra sự vật, sự việc khác. Tuy nhiên đôi khi “enough” cũng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì từ “đủ” cũng mang các nghĩa khác.

Ví dụ: I am not intellegent enough to understand what you want to.

Enough đóng vai trò là trạng từ (Adverb)

Ví dụ:

 • He is qualified enough for the position. Anh ta đủ trình độ chuyên môn cho vị trí này.
 • She sang well enough. Cô ta hát khá tốt.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với enough

Từ đồng nghĩa:

 • Adequately (thỏa đáng),
 • Satisfactorily (một cách hài lòng),
 • Sufficiently (đủ, thích đáng),
 • Suitably (phù hợp, thích hợp).

Từ trái nghĩa với enough:

 • Inadequately (không thỏa đáng);
 • Insufficiently (không đủ. thiếu);
 • Unsatisfactorily (không đầy đủ, không vừa ý).

Một số nguyên tắc cần nhớ khi dùng enough

Lưu ý 1:

Nếu trong câu có trạng từ too, so, quite, very…. Hay các danh từ many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ các từ này đi.Ví dụ:He can buy a house

• -> He has enough a lot of money to buy a car (sai) • ->He has enough money to buy a car (đúng)

Lưu ý 2:

Nếu 2 câu cùng chủ ngữ thì bỏ phần “for sb”VD: John is strong. He can lift the box => John is strong enough to lift the boxTuy nhiên nếu chủ ngữ của câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ điCD: The weather is not hot. We can’t live on it => the weather is not hot enough to live on.

Lưu ý 3:

Nếu Chủ ngữ câu đầu và bổ ngữ câu sau là 1 thì phải bổ ngữ câu Tanggiap.net: The water is quite warm. I can drink it => The water is warm enough for me to Tanggiap.netên đây là tất cả cách dùng enough. Hi vọng sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ không còn bị nhầm lẫn hay lúng túng trong việc sử dụng enough nữa. Chúc các bạn học tốt.

Cấu trúc so that và such that

Cấu trúc so that: Quá…đến nỗi….

Cấu trúc so that đối với tính từ:

S + be+ so + adj + that + S + V

Ví dụ:

 • She is so beautiful that everyone pays attention.(Cô ấy đẹp đến nỗi mà ai cũng phải chú ý.
 • The shirt is so tight that I can’t wear it.(Chiếc áo chật đến nỗi tôi không mặc được.)

Cấu trúc so that đối với trạng từ:

S + V + so + adv + that + S + V

Ví dụ:

 • They talked so loud that I couldn’t sleep.(Họ nó to đến mức tôi không thể ngủ được.)
 • The dog grew so fast that I couldn’t recognize it.(Con chó lớn nhanh đến nỗi tôi không thể nhận ra.)

Cấu trúc so that đối với danh từ đếm được:

S + V+ so many/ few + danh từ/cụm danh từ đếm được + that + S + V

Ví dụ:

 • He has so much money that he doesn’t know what to spend.(Anh ta có quá nhiều tiền đến nỗi mà anh ta không biết tiêu gì.)
 • I ate so much bread that I didn’t want to see us anymore(Tôi đã ăn quá nhiều bánh mì đến nỗi mà tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa.)

Cấu trúc so that đối với danh từ không đếm được:

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • He added so much salt that the soup was salty.(Anh ta cho nhiều muối đến mức là bát canh mặn chát.)
 • She drank so much alcohol that she was soft drunk.(Cô ấy uống nhiều rượu đến mức cô ấy say mềm.)

Cấu trúc such that

Cấu trúc such that có nghĩa tương tự như cấu trúc so that. Tuy nhiên thì such sẽ đi với danh từ hoặc một cụm danh từ.

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Ví dụ:

 • They are such beautiful dresses that I want to buy them now.(Những chiếc váy đẹp đến nỗi mà tôi muốn mua cúng ngay bây giờ.)
 • It was such a bad day that we were on a picnic.(Ngày hôm nay thật tệ để có thể đi picnic.)

Bài tập áp dụng với too và enough có đáp án

Part 1: Điền từ đúng vào chỗ trống, “too” or “enough”

 1. I left the coffee for a minute to cool because it was ………. hot to drink.
 2. He wasn’t strong ……. to lift that heavy box.
 3. There aren’t ……….. policemen in our town.
 4. Do you have …………. information to help me with this problem?
 5. It is …………. difficult to do for a little child.
 6. I do not have ………….. much time to prepare dinner.
 7. I didn’t buy the car because it was ………. expensive.
 8. He didn’t work hard ………. to pass the exam.
 9. My mum can’t sleep because she drinks ………. much coffee.
 10. She isn’t old ………… to start driving.

Part 2: Chọn câu trắc nghiệm đúng:

 1. It was _____ so we didn’t get it.

A/ expensive enoughB/ too expensiveC/ enough expensive

 1. It’s ___ to read; I don’t understand it at all.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ difficult enough

 1. They didn’t sell _____ to make it worthwhile.

A/ tickets enoughB/ enough ticketsC/ too tickets

 1. There were _____ people there.

A/ tooB/ too manyC/ too much

 1. It’s not ____ to sort things out.

A/ enough lateB/ late enoughC/ too late

 1. – It’s ____ to pass.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ too much difficult

 1. I left because I’d had ______ their arguing.

A/ enoughB/ enough ofC/ too

 1. He ate ____ and felt ill.

A/ enough muchB/ much enoughC/ too much

 1. I’m shattered; I didn’t ____ last night.

A/ enough sleepB/ sleep enoughC/ too sleep

 1. It’s ____ to walk- I’ll take the bus.

A/ enough farB/ far enoughC/ too far

ĐÁP ÁN

Part 1:

1- too, 2-enough, 3- enough, 4- enough, 5- too, 6- too, 7- too, 8- enough, 9- too, 10- enough.

Part 2:

1- too expensive2- too difficult3- enough tickets4- too many5- too late6- too difficult7- enough of8- too much9- sleep enough10- too far

Bài tập sử dụng enough/ too

Cùng luyện tập cấu trúc enough/ too bằng cách thực hành một số bài tập sau đây:

Complete the sentences using enough + the following words:

big chairs cups fit milk money

qualifications room time warm well

 1. I’d like to buy a car, but I haven’t got …. at the moment
 2. Have you got …. in your coffee or would you like some more?
 3. Are you …. ? Or shall I switch on the hearing?
 4. It’s only a small car. There’s isn’t …. for all of us.
 5. Steve didn’t feel …. to go to work this morning.
 6. I enjoyed my trip to Paris,but there wasn’t …. to do everything I wanted.
 7. Do you think I’ve got …. to apply for the job?
 8. Try this jacket on and see if it’s …. for you.
 9. There weren’t …. for everybody to have coffee at the same time.

Đáp án

 1. Enough money
 2. Enough milk
 3. Warm enough
 4. Enough room
 5. Well enough
 6. Enough time
 7. Enough qualifications
 8. Big enough
 9. enough cups

Bài tập áp dụng

1. Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc too to hoặc enough

(Fill the gaps with enough or too).

1 I don’t feel very well. I’ve eaten ……………………. much.

2 Don’t worry. We still have ……………………. time to get there before it closes.

3 She’s ……………………. young to go to discos.

4 He’s ……………………. young to vote, but old enough to go to war.

5 The disco is ……………………. far to walk.

6 The film was rubbish. After 20 minutes I had had …………………… .

7 This town isn’t big ……………………. for the two of us.

8 That’s it. I’ve had ……………………. . Leave the class immediately!

9 I had ……………………. much wine at the party and behaved rather badly.

10 If she doesn’t get ……………………. sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy …………………….. . I’ll make it for lunch.

12 She’s far ……………………. talkative. After 5 minutes I’ve got a headache.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult ……………………. .

14 This chicken’s ……………………. small for five.

Đáp án:

1 I don’t feel very well. I’ve eaten too much.

2 Don’t worry. We still have enough time to get there before it closes.

3 She’s too young to go to discos.

4 He’s too young to vote, but old enough to go to war.

5 The disco is too far to walk.

6 The film was rubbish. After 20 minutes I had had enough.

7 This town isn’t big enough for the two of us.

8 That’s it. I’ve had enough. Leave the class immediately!

9 I had too much wine at the party and behaved rather badly.

10 If she doesn’t get enough sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy enough. I’ll make it for lunch.

12 She’s far too talkative. After 5 minutes I’ve got a headache.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult enough.

14 This chicken’s too small for five.

2. Sử dụng too hoặc very để điền vào chỗ trống các câu bên dưới

1) Bobby failed his biology class because it was ________ difficult for him.2) It’s ________ cold today, but I’m still going to play outside.3) The old dog is ________ old to run. His legs don’t work like they used to.4) He was feeling ________ ill. Nevertheless, he still went to school.5) It’s ________ dark to see in here. Please turn on the lights.6) Amy was ________ tired to come to the movie with us. She went to sleep instead.7) Learning a second language is ________ difficult, but most students can do it withpractice and determination.8) The man is ________ old. He will be 92 next week.9) It’s ________ late to catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is ________ young to drive a car. He’ll be able to drive when he’s older.11) The chocolate cake was ________ good. I want another piece!12) The line to buy ice cream is ________ long. I’m not going to wait in it anymore.13) The t-shirt is ________ big. It doesn’t fit me.14) I don’t like black coffee. It is ________ strong for me.15) My little brother won the race. He is ________ fast.

Đáp án:

1) Bobby failed his biology class because it was too difficult for him.2) It’s very cold today, but I’m still going to play outside.3) The old dog is too old to run. His legs don’t work like they used to.4) He was feeling very ill. Nevertheless, he still went to school.5) It’s too dark to see in here. Please turn on the lights.6) Amy was too tired to come to the movie with us. She went to sleep instead.7) Learning a second language is very difficult, but most students can do it withpractice and determination.8) The man is very old. He will be 92 next week.9) It’s too late to catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is too young to drive a car. He’ll be able to drive when he’s older.11) The chocolate cake was very good. I want another piece!12) The line to buy ice cream is too long. I’m not going to wait in it anymore.13) The t-shirt is too big. It doesn’t fit me.14) I don’t like black coffee. It is too strong for me.15) My little brother won the race. He is very fast.

3. Điền vào chỗ trống sử dụng Too hoặc Enough

(Fill in the blanks with “too” or “enough” to)

1. The film was ______ boring to watch so weleft the cinema early.2. The house on the corner isn’t cheap______ for us to Tanggiap.net will find anotherone.3. I know Sarah is very enthusiastic but sheisn’t tall and talented ______ to play in theschool basketball team.4. The soup is ______ cold to Tanggiap.net weheat it on the stove?5. I think this t-shirt is ______ big for me towear.I would like to give it to you.6. He was not good ______ to play in theschool band so the teacher choseanother student.7. Some of the problems in the Maths examwere ______ difficult for me to answer soI got a bad mark.8. The racer couldn’t drive fast ______ tocome first in the World Championship.9. Look! This knife is ______ blunt to chopthe onions.10. The shopping bags were ______ heavy forthe old woman so she wanted help.11. Toby wasn’t strong ______ to lift the deskso his friend Laura helped him carry it.12. These cars are ______ expensive for me Tanggiap.net you got cheaper ones?13. The weather was ______ cold to go out sothe two boys stayed at home and playedchess.14. The sea isn’t warm ______ to swim inMarch in Turkey.15. Daniel isn’t hardworking ______ to pass allhis exams

4. Sử dụng too hay enough để hoàn thành các câu bên dưới

1. Can he go to the casino? No, he can’t. (old)He isn’t_____.2. Are we going to Hawaii this summer? Unfortunately not. (money)We don’t have_____ this year.3. Can he lift the table? Yes, he can. (strong)He is _____.4. Can Sally go to the party? No, she can’t. (tired)She is _____.5. Can he climb the tree? No, he can’t. (old)He is_____.6. Can she fit in that dress? Yes, she can. (thin)She is _____.7. Do yo think he understands you? Yes, he does. (mature)He is ____.8. Can he go to a private university? I don’t think he can. (expensive)Those are ____to pay.9. Are you going to the beach? No I’m not.(hot)It is _____today.

Đáp án:

1. old enough2. enough money3. strong enough4. too tired5. too old6. thin enough7. mature enough8. too expensive9. too hot

5. Sử dụng So that hoặc in order to để hoàn thành các cấu sau

Choose so that or in order to to complete the sentences.

1. I have started an English course improve my English.2. I’m studying very hard nowadays I can pass my class.3. I went to bed early wake up early.4. We all put on our jackets keep warm.5. One should exercise regularly keep their body in shape.6. Make sure your bags are tagged you can find them easily.7. I had to take a cab I wouldn’t be late for my appointment.8. I took my digital camera with me I could take some photos during my trip.9. I need to take out a loan from a finance company buy a new car.10. Jason turned off the radio he could concentrate on his work.

Đáp án:

1. in order to2. so that3. in order to4. in order to5. in order to6. so that7. so that8. so that9. in order to10. so that

6. Sử dụng Such that hay so that để hoàn thành các câu bên dưới

1. Jessica is a brilliant woman that everyone admires her.

2. He made an unforgivable mistake that it caused him his marriage.

3. She is shy that she would only talk to her parents.

4. The teacher was tired that she had to dismiss the class.

5. Those shoes are expensive that I can never afford them.

6. I have great memories with her that I will never forget her.

7. They were close to winning that everyone felt disappointed with the loss.

8. He is a clever boy that he can learn multiple languages at the same time.

Đáp án:

1. such2. such3. so4. so5. so6. such7. so8. such

7. Hoàn thành những câu bên dưới sử dụng cấu trúc such that hoặc so that

1. I spend ____much money that I can’t save any.

2. Jimmy and Ken are____ alike that I can’t tell one from another.

3. Shames is____ a nice dog that he never barks.

4. Those are_____ great pictures that I never want to throw them away.

5. I am____ bored that I just want to sleep.

6. Our neighbors are____ kind that they let us borrow their lawn mower.

7. My back aches____ badly that I can’t lift anything anymore.

8. Hawaii has____ amazing beaches that everyone wants to live there.

Đáp án:

1. so2. so3. such4. such5. so6. so7. so8. such

Luyện tập

Viết lại câu sử dụng cấu trúc enough: 1. The water is quite cold. I can’t drink it. 2. Homework is very easy. I can do it. 3. Tom is tall. He is the tallest in his class 4. He is rich. He can buy the car 5. I don’t have much money. I can’t buy this dress.

Đáp án: 1. The water isn’t warm enough for me to drink. 2. Homework is easy enough for him to do. 3. Tom is tall enough to be the tallest in his class. 4. He is rich enough to buy the car. 5. I don’t have enough money to buy this dress.

Bài tập

Task 1. Use SO or SUCH, TOO, ENOUGH

1. The sun shone _______ brightly that she had to put on her glasses.

2. There were _________ few students registered that the class was cancelled.

3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided to return.

4. It was ________ a nice day that we decided to go to the beach.

5. The book looked ___________ interesting that we decided to read it.

6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t wake yet.

7. There were ____________ many people on the bus that we decided to walk.

8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided to repeat it.

9. I’ m not rich ___________to help you.

10. This room is ___________ dark for us to study.

Task 2. Rewrite the following sentences as directed

1. It was such an expensive house that nobody can buy it.

⇒ The house was so ……..

2. The food was so good that we ate all of it.

⇒ It was ……..

3. The patient was too weak to get up.

⇒ The patient was so ……..

4. This room is too dark for me to study.

⇒ This room is so ……..

5. This room is too small for us to take the meeting

⇒ This room isn’t ……..

6. The test was so difficult that we couldn’t do it.

⇒ The test was not ……..

7. The map is so old that I couldn’t read it.

⇒ The map is too ……..

8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well

⇒ He didn’t ……..

Task 3. Combine these pairs of sentences using “so……..that”

1. That woman was very tall. She could almost touch the ceiling.

……..

2. This coat is very big. I can’t wear it.

……..

3. The coffee was so strong. She couldn’t go to sleep.

……..

4. That bag was very heavy. None of us could carry it.

……..

5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people.

……..

6. Those lessons are very difficult. He can’t understand them.

……..

7. She was very busy. She couldn’t do the housework.

……..

8. The climate was very bad. All the plants couldn’t grow well.

……..

9. I’m very tired. I couldn’t keep my eyes open.

……..

10. That boy is very lazy. He never does his homework.

……..

Task 4. Combine these pairs of sentences using “too ….to”

1. The bag was very heavy. She couldn’t carry it.

……..

2. He is very old. He can’t run.

……..

3. She is very young. She can’t go to school.

……..

4. Tom is very short. He can’t play volleyball.

……..

5. It’s very late. We can’t go to the movies.

……..

6. The question was very hard. We couldn’t answer it.

……..

7. The TV program is very exciting. The children won’t miss it.

……..

8. You’re very young. You can’t drive that car.

……..

9. She was tired. She didn’t go anywhere.

……..

10. These shoes are very small. I can’t wear them.

……..

Task 5. Combine these pairs of sentences using “such….that”

1. Tom was a tall man. He could almost touch the ceiling.

……..

2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals.

……..

3. He drank strong coffee. He couldn’t go to sleep.

……..

4. It was a long walk. The children got tired.

……..

5. He told interesting stories. They all like him.

……..

6. The boy made rapid progress. It surprised everybody.

……..

7. He had a difficult exercise. He couldn’t do it.

……..

8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy.

……..

9. We watched an exciting competition. We didn’t want to go home.

……..

10. It was an excellent show. We all enjoyed it.

……..

Task 6. Rewrite the sentences using “enough” instead of “too….to”

1. He is too old to wear this colored shirt.

……..

2. She is too weak to carry this box.

……..

3. This pen is too expensive for me to buy.

……..

4. Bill was too stupid to understand what I had said.

……..

5. This bag is too heavy for her to carry.

……..

6. The test was too difficult for them to do.

……..

7. I’m too poor to help you with the money.

……..

8. This book is too dull to read.

……..

9. The room is too dark for us to study.

……..

10. The shelf is too high for her to reach.

……..

Task 7. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence using too/enough with infinitive.

1. You are very young. You can’t have a front-door key.

2. It is very cold. We can’t bathe.

3. Would you be very kind and answer this letter by return?

4. I am rather old. I can’t wear that kind of hat.

5. The ladder wasn’t very long. It didn’t reach the window.

6. He hadn’t much money. He couldn’t live on it. (Omit it.)

7. He was furious. He couldn’t speak.

8. The fire isn’t very hot. It won’t boil a kettle.

9. Tom was very foolish. He told lies to the police.

10. You are quite thin. You could slip between the bars.

Task 8. Viết lại câu không thay đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour to clean it.⇒ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.⇒ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.⇒ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.⇒ They are…..

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.⇒ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.⇒ It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.⇒ There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.⇒ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.⇒ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.⇒ It was….

Bài tập cấu trúc too…to

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Sử dụng cấu trúc too to và enough to.

 1. He wasn’t heavy ______ Become a navy soldier.
 2. I’m _____busy _____ eat with you tonight.
 3. The Shirt isn’t good _____.
 4. He’s not patient ______ be a doctor.
 5. It’s 1 pm. It’s _____ late _____ the museum.
 6. He couldn’t run fast _____ catch the bus.
 7. It’s nice _____ go outside.
 8. We have ______ seats for all people here.
 9. She’s _____ busy _____ come up to our party tonight.
 10. We haven’t _____ people _____ form four groups.
 11. Anna is _____ young _____ drive a car.
 12. There is _____ flour _____ make thirty loads of bread.
 13. we were _____ far away _____ turn around.
 14. The cellar was _____ dark for him _____ see.
 15. The tea is _____ cold for me _____ drink.

Đáp án

 1. He wasn’t heavy enough to Become a navy soldier.
 2. I’m too busy to eat with you tonight.
 3. The Shirt isn’t good enough.
 4. He’s not patient enough to be a doctor.
 5. It’s 1 pm. It’s too late to the museum.
 6. He couldn’t run fast enough to catch the bus.
 7. It’s nice enough to go outside.
 8. We have enough seats for all people here.
 9. She’s too busy to come up to our party tonight.
 10. We haven’t enough people to form four groups.
 11. Anna is too young to drive a car.
 12. There is enough flour to make thirty loads of bread.
 13. we were too far away to turn around.
 14. The cellar was too dark for him to see.
 15. The tea is too cold for me to drink.

Bài tập công thức too to có đáp án

Trong câu dưới đây, hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Dùng công thức too to hoặc enough to:

He wasn’t heavy ______ Become a navy soldier.I’m _____tired _____ drink with you Tanggiap.net car isn’t good Tanggiap.net’s not skill ______ be a Tanggiap.net’s 1 pm. It’s _____ late _____ the Tanggiap.net couldn’t run fast _____ catch Tanggiap.net’s nice _____ go out with my Tanggiap.net have ______ seats for all people Tanggiap.net’s _____ tired _____ come up to our party Tanggiap.net haven’t _____ people _____ form four Tanggiap.net is _____ young _____ drive a Tanggiap.net is _____ flour _____ make thirty loads of Tanggiap.net were _____ far away _____ turn Tanggiap.net cellar was _____ dark for him _____ Tanggiap.net tea is _____ cold for me _____ drink.

Đáp án

He wasn’t heavy enough to Become a navy soldier.I’m too tired to drink with you Tanggiap.net car isn’t good Tanggiap.net’s not skill enough to be a Tanggiap.net’s 1 pm. It’s too late to the libraryShe couldn’t run fast enough to catch Tanggiap.net’s nice enough to go out with my Tanggiap.net have enough seats for all people Tanggiap.net’s too tired to come up to our party Tanggiap.net haven’t enough people to form four Tanggiap.net is too young to drive a Tanggiap.net is enough flour to make thirty loads of Tanggiap.net were too far away to turn Tanggiap.net cellar was too dark for him to Tanggiap.net tea is too cold for me to drink.