cấu trúc hope trong tiếng anh | Tanggiap

Bài học hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn về cấu trúc và cách sử dụng Hope trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho quá trình học tiếng Anh của bạn.

1. Cấu trúc và cách sử dụng hope

Hope có nghĩa là hy vọng, cấu trúc này dùng để diễn đạt một hành động hay tình huống có thể đã xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.

Ví dụ:

 • • They hope that Nam will come.
 • Dịch nghĩa: Họ hy vọng rằng Nam sẽ tới.

Từ Hope Trong Tiếng Anh

( Hope có nghĩa là hy vọng )

2. Phân biệt sự khác nhau giữa hope và wish

Hope và wish đều có cùng nghĩa là ước muốn nhưng chúng có sự khác biệt về cách sử dụng.

■ Hope được dùng với một sự việc có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra.

■ Wish được dùng với hành động chắc chắn đã không xảy ra hoặc chắc chắn sẽ không xảy ra.

■ Mệnh đề đi sau hope có thể ở bất kỳ thì nào. Mệnh đề đi sau wish không được chia ở thì hiện tại.

Ví dụ.

 • – They hope that Nam will come.
 • Họ đã không biết chắc rằng liệu Nam có tới hay không.
 • – They wish that Nam could come.
 • Họ biết chắc chắn việc nam đã không tới.
 • – We hope that he came there yesterday.
 • Dịch nghĩa: họ hi vọng anh ấy đã tới vào ngày hôm qua.
 • – We wish that he had come there yesterday.
 • Dịch nghĩa: Họ hy vọng rằng Nam đã đến đây hôm qua ( Nam đã không tới)

3. Phân biệt sự khác nhau giữa hope + present và hope + will

Hope + present có nghĩa giống với “if” ở trong câu điều kiện.

Ví dụ:

 • We hope that you have a good time
 • “I’ll call you if anything happens.”

Chúng ta dùng hope + will với những ngữ cảnh nhất định.

Ví dụ:

 • I hope that you will be able to finish on time.
 • I hope that you’ll visit us again in the near future.

Lưu ý: Chúng ta có thể thay thế “will” bằng thì hiện tại mà không làm ngữ nghĩa của câu bị thay đổi hay thay đổi rất ít. Nhưng chỉ một số trường hợp nhất định, chúng ta mới có thể làm điều ngược lại.

Ví dụ:

 • • I hope that he has his passport with him. Không phải luôn có thể đổi thành:
 • • I hope that he will have his passport with him.

Bởi vì câu số 1 bao hàm nghĩa cả ở thì hiện tại lẫn thì tương lai, nhưng câu số hai chỉ mang nghĩa của thì tương lai .

 • • They hope that you’ll remember your promise.
 • = They hope that you remember your promise.
 • • I hope that you agree to the proposal.

Không thể chuyển thành : I hope that you will agree to the proposal

Câu số 1 có nghĩa là bạn có thể đã trông thấy hoặc nghe nói về đề nghị này rồi, nhưng ở câu số 2, khả năng bạn nhìn thấy đề nghị rất ít hoặc đề nghị đó thậm chí còn chưa được vạch ra.

Lưu ý: Chúng ta vẫn có thể được dùng với ‘hope’ ở thì hiện tại tiếp diễn và sự khác biệt giữa thì hiện tại và thì tương lai càng rõ ràng hơn khi chúng ta dùng cấu trúc này.

Ví dụ: I hope that you’re thinking of me.

Trong câu này, người nói chắc chắn mong người kia nghĩ tới họ ngay lúc đó, nhưng nếu người đó nói:

 • • I hope that you’ll be thinking of me.

Ý nghĩa câu sẽ được hiểu là người nói muốn nói tới một thời điểm trong tương lai.

Tốt hơn hết, chúng ta nên dùng cấu trúc hope + present, thay vì dùng cấu trúc hope + will bởi vì nó linh hoạt hơn. Chúng ta chỉ dùng I +hope nếu bạn muốn nhấn mạnh ý của bạn là nói về tương lai.

Trên đây là cấu trúc và cách dùng hope, hy vọng bạn có thể ghi nhớ và áp dụng thật thành thạo cấu trúc này. Chúc các bạn học tốt.

Lê Quyên