Chuyển tới nội dung

[Hướng dẫn] Cấu trúc, cách dùng Would like | Tanggiap

 • bởi

Cấu trúc Would like là một dạng cấu trúc ngữ pháp thường gặp nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có nhiều người nhầm lẫn và chưa biết cách sử dụng chính xác cấu trục này. Vì thế, bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập của would like nhé.

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

[Hướng dẫn] Cấu trúc, cách dùng Would like

Cấu trúc would you like trong tiếng anh

Would like đi kèm với tân ngữ hoặc to Verb

 • Khẳng định: Would like + to Verb/O.
 • Phủ định: Wouldn’t like + to Verb/O.
 • Câu hỏi: Would + S + like + to Verb/O?

Lưu ý: Có thể rút gọn Would like = ‘d like

Vậy cấu trúc would you like có thể sử dụng với to V hoặc O. Vậy cụ thể chúng ta sẽ dùng would you like trong những trường hợp nào?

Cách dùng would you like

Có nhiều cách dùng would you like nhưng thông dụng nhất là 3 trường hợp dưới đây:

Would like = want

Dùng với nghĩa muốn, cần. Dùng để nói về một mong muốn nào đó.

E.g:

 • I would like a chocolate bar.
 • She would like hot coffee.
 • He wouldn’t like living here

[Hướng dẫn] Cấu trúc, cách dùng Would like

Sử dụng trong trường hợp bạn order trong nhà hàng

 • I ’d like a hot coffee with a little milk.

Dùng khi bạn đưa ra một lời đề nghị lịch sự

 • Would you like go to my wedding?
 • Would like to go to the cinema with us?
 • Would you like to play game with me?
 • Would you like some food?

Như vậy would you like sẽ được dùng với nghĩa mong muốn, mời mọc, đề nghị lịch sự và trong trường hợp cụ thể gọi món ở nhà hàng. Vậy khi nhận được câu hỏi would you like bạn sẽ trả lời như thế nào?

Trả lời câu hỏi would you like

Câu hỏi would you like có hai loại là câu hỏi Yes/No và câu hỏi với Wh. Chúng ta tìm hiểu cách trả lời trong từng trường hợp cụ thể dưới đây.

Câu hỏi với Wh-question: Wh- + would + S + like + O?

Cấu trúc câu trả lời: S + would like + O

E.g:

 • What would you like for dinner? – I’d like pizza
 • What would she like to do this weekend? – She’d like to go to the water park.

Câu hỏi would like ở đầu câu: Would + S + like + O?

Nếu đồng ý:

 • Yes, S + would;
 • Yes, I’d love to.

Nếu không đồng ý: No, S + wouldn’t

E.g:

 • Would you like a cup of coffee? – Yes, I would
 • Would you like to go to the cinema tonight? – No, I wouldn’t

Về cấu trúc, cách dùng would you like cũng khá đơn giản đúng không các bạn. Tuy đơn giản nhưng thường được sử dụng phổ biến trong cả văn nói và văn viết đấy. Vậy các bạn hãy luyện tập thật nhuần nhuyễn nhé.

Bài tập

Với những kiến thức về cấu trúc would like, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. What _______ you _________ to eat?
 2. I ________ _________ a hot dog.
 3. What ________ she ________?
 4. She ________ ________ some french fries.
 5. How _________ you __________ your steak?
 6. I _________ _________ it well done.
 7. They _________ __________ to watch TV.
 8. Your parents __________ _________ that. (negative)
 9. Bob _________ _________ living in California. (negative)
 10. ________ you _________ some ketchup?

Bài học này là tổng hợp kiến thức về Would like – Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập. Hi vọng bài viết này hữu ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh.