Chuyển tới nội dung

Phân biệt cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh đầy đủ nhất

 • bởi

“It was so disappointing a result that they didn’t accept”

(Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi mà họ không chấp nhận nổi).

“It is such hot water that I can’t drink it”

(Nước nóng đến mức mà tôi không thể uống được).

Cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh được sử dụng nhằm diễn tả một việc gì đó “quá… đến nỗi mà”. Đây là hai dạng cấu trúc thường xuất hiện trong những đề thi, bài tập kiểm tra cũng như giao tiếp hàng ngày. Hôm nay, Tiếng Anh Free sẽ giúp bạn phân biệt chi tiết cấu trúc và cách dùng so that such that trong tiếng Anh qua bài viết này.

Cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh

Đầu tiên, hãy cùng Tiếng Anh Free tổng hợp lại một số dạng cấu trúc so that và such that phổ biến thường được sử dụng trong học tập cũng như đời sống hàng ngày. Việc nắm chắc dạng cấu trúc trong tay sẽ khiến bạn dễ dàng xử lý bài tập, văn viết và văn phong nói,…

1. Cấu trúc so… that (quá … đến nỗi)

Đối với cấu trúc so that sẽ có 5 cách để kết hợp thường được sử dụng nhất dưới đây, đừng quên note lại để tiện cho việc ôn tập cũng như ứng dụng trong các bài tập, đề thi và tình huống ngữ cảnh hàng ngày nhé.

a. Dùng với tính từ

S + be+ so + adj + that + S + V

Ví dụ:

 • He drank so much wine that he got drunk.

(Anh ấy uống quá nhiều rượu đến nỗi bị say)

b. Dùng với trạng từ

S + V + so + adv + that + S + V

Ví dụ:

 • The storm passed so fast that it went by in 1 hour.

(Cơn bão qua nhanh đến nỗi nó chỉ đến trong 1 giờ)

c. Dùng với danh từ đếm được số nhiều

S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • She has so many skirts that she spends much time choosing the suitable one.

(Cô ấy có quá nhiều váy đến nỗi mất nhiều thời gian để chọn cái phù hợp)

d. Dùng với danh từ đếm được số ít

S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

Ví dụ:

 • It was so disappointing a result that they didn’t accept.

(Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi họ không thể chấp nhận được)

e. Dùng với danh từ không đếm được

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • She had so much money that she didn’t know what to do with it.

(Cô ấy có quá nhiều tiền đến nỗi cô ấy không biết làm gì với chúng)

2. Cấu trúc such… that

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc so that và such that hoàn toàn có thể dùng để thay thế nhau.

Ví dụ:

 • It was such a nice song that I listened it all day.

(Đó là một bài hát tuyệt vời đến nỗi khiến tôi nghe cả ngày)

cấu trúc such that

Cấu trúc such that

Cách sử dụng cấu trúc such that và so that

1. Với cấu trúc so that

Cách nối câu dùng so…that

 • Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite…thì bỏ

 • Với a lot of ,lots of thì phải đổi thành much, many

 • Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề

Ví dụ:

 • She is very strong. She can lift the box.

=> She is so strong that she can lift the box.

 • He drank a lot of beer. He became drunk.

=> He drank so much beer that he became drunk.

 • Marie bought lots of books .She didn’t know where to put them.

=> Marie bought so many books that she didn’t know where to put them.

2. Với cấu trúc such that

Cách nối câu dùng such…that

 • Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite…thì bỏ

 • Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)

 • Nếu sau adj không có N thì lấy N ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ.

Ví dụ:

 • She is a very naughty girl . No one likes her.

=> She is such a naughty girl that no one likes her.

 • The water is too hot. I can’t drink it.

=> It is such hot water that I can’t drink it.

 • His voice is very soft. Everyone likes his.

=> He has such a soft voice that everyone likes his.

Chú ý: Nếu trước N có much hoặc many thì phải đổi chuyển a lot of.

Ví dụ:

 • He bought many skirts. He didn’t know where to put them.

=> He bought such a lot of skirts that he didn’t know where to put them

Bài tập viết lại câu với so that và such that

Một trong những cách để giúp việc ghi nhớ kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là bạn phải ôn tập và thực hành bài tập về dạng cấu trúc đó thường xuyên. Hãy sử dụng so that và such that để viết lại một số mẫu câu dưới đây, nhưng không thay đổi về mặt ngữ nghĩa. Đừng quên kiểm tra đáp án để xem bản thân mình đã hiểu kiến thức đến đâu rồi nha.

bài tập viết lại câu với so that

Viết lại câu với so that

Viết lại câu với so that và such that (không thay đổi ngữ nghĩa):

1) The garden is so large that it took us one hour to clean it.

=> It is ….

2) The woman is so fool that no one took any notice of her.

=> She is ….

3) The film is so long that they can’t broadcast it on this night.

=> It is ….

4) The songs are so interesting that we have listen them many times.

=> They are ….

5) The news was so bad that he burst into tears on hearing it.

=> It was ….

6) The water was so hot that it turned my tongue.

=> It was ….

7) There is so much wind that we can’t go out.

=> There is such ….

8) The boy is so flabby that every calls him Stuffy.

=> He is ….

9) The candy is so excellent that all the children want some more.

=> It is ….

10) The weather was so warm that they had a walk out.

=> It was ….

Đáp án:

1)… It is such a large garden that it took us one hour to clean it.

2)… She is such a fool woman that no one took any notice of her.

3) … It is such a long film that they can’t broadcast it on this night.

4) … They are such interesting songs that we have listen them many times.

5) … It was such bad news that he burst into tears on hearing it.

6)… It was such hot water that it turned my tongue.

7) … There is such a lot of wind that we can’t go out.

8) … He is such a flabby boy that every calls him Stuffy.

9) … It is such excellent candy that all the children want some more.

10) … It was such warm weather that they had a walk out

Ngoài ra để học tốt và cải thiện một cách toàn diện về tiếng Anh của bản thân, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều hơn về từ vựng theo chủ đề để có thể sử dụng linh hoạt, đọc hiểu nội dung các bài viết trong tiếng Anh. Cùng tham khảo các phương pháp học từ vựng tiếng Anh sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm thời gian với sách Hack Não 1500 từ tiếng Anh: Với 50 unit thuộc các chủ đề khác nhau, hay sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Bạn sẽ được trải nghiệm với phương pháp học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh tương tự và phát âm shadowing và thực hành cùng App Hack Não để luyện nghe, phát âm và kiểm tra các từ vựng tiếng Anh đã học.

Trên đây, Step Up đã truyền tải toàn bộ cấu trúc so that và such that, cách dùng và bài tập thực hành cụ thể. Hy vọng những phần kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong các bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ứng dụng thiết thực trong các bài giao tiếp tiếng Anh hằng ngày để truyền đạt đầy đủ mọi thông tin theo ý muốn.