Chuyển tới nội dung

Cấu trúc Make trong ngữ pháp tiếng Anh – Công thức, Cách dùng

  • bởi

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh – Khi muốn sai khiến ai làm gì, ta dùng [make SB do ST], còn khi buộc phải làm gì, ta dùng [make SB to V]… Bài viết bao gồm cấu trúc, cách dùng MAKE – MAKE STH, MAKE SOMEBODY, MAKE UP, …. và ví dụ sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

cau-truc-make-trong-ngu-phap-tieng-anh-cong-thuc-cach-dung

1. Cấu trúc: Make + somebody + do sth (Sai khiến ai đó làm gì)

Ví dụ:

2. Cấu trúc: Make + somebody + to verb (buộc phải làm gì)

3. Cấu trúc: Make sb/sth adj (làm cho)

4. Cấu trúc Make possible

5. Các cấu trúc make khác