Chuyển tới nội dung

[Ngữ Pháp TOEIC Cơ Bản] Các Từ Loại Và Cấu Trúc Câu Trong Tiếng Anh

  • bởi

Xin chào, chúng tôi là Riiid TUTOR! Trong bài thi TOEIC, phần ngữ pháp thường xuất hiện ở Part 5 và Part 6. Các dạng thường gặp ở Part 5 là điền vào chỗ trống trong một câu, còn ở Part 6 là điền vào chỗ trống trong một đoạn văn dài. Tuy những câu này sẽ không trực tiếp hỏi về cấu trúc ngữ pháp, nhưng bạn vẫn cần nắm vững ngữ pháp để có thể chọn được đáp án chính xác. Vì vậy việc học ngữ pháp là rất cần thiết khi chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC.

Mặc dù đang chuẩn bị thi TOEIC nhưng bạn vẫn chưa biết nên bắt đầu học ngữ pháp từ đâu và như thế nào đúng không? Nếu bạn quyết tâm củng cố ngữ pháp TOEIC cơ bản thì nên bắt đầu từ việc học khái niệm các từ loại và cấu trúc câu. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho bạn 2 khái niệm này. Cùng học ngữ pháp TOEIC cơ bản với Riiid TUTOR nhé.

Bước đầu tiên để học ngữ pháp TOEIC cơ bản! 8 từ loại trong tiếng Anh là gì?

Từ loại là đơn vị từ cơ bản nhất để tạo thành câu. Trong tiếng Anh, có tất cả 8 từ loại. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu từng từ loại nhé.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Từ loại đầu tiên là danh từ. Danh từ là những từ chỉ tên của người hoặc sự vật. Các ví dụ về danh từ là: John, book, desk…

Ngoài ra, tiếng Anh thường không hay lặp từ, vì vậy khi muốn nhắc lại một danh từ nào đó trong khi viết, bạn nên sử dụng một từ loại khác thay thế cho nó. Đó chính là đại từ, từ loại thứ 2 trong tiếng Anh. Đại từ là những từ có thể thay thế cho danh từ. Chẳng hạn như trong câu sau: “John is reading a book. John thinks the book is interesting.”, từ “John” và “book” được lặp lại nhiều lần. Để tránh lặp từ như vậy, bạn có thể sử dụng đại từ “he” và “it” để thay thế. Khi đó câu mới sẽ là: “John is reading a book. He thinks it‘s interesting.”

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Từ loại tiếp theo là động từ. Khi học ngữ pháp TOEIC cơ bản, đây có lẽ là từ loại phức tạp nhất. Động từ là những từ mô tả hành động, ví dụ như: walk (đi bộ), have (có), go (đi)… Trong tiếng Anh có 2 kiểu câu là: câu mô tả hành động của chủ ngữ (danh từ, đại từ…) và câu mô tả trạng thái của chủ ngữ. Động từ đại diện cho hành động của chủ thể trong câu, do đó có vai trò quyết định trong việc hình thành kiểu câu.

Vậy nếu động từ mô tả hành động, thì từ loại nào sẽ mô tả trạng thái của danh từ? Đó chính là tính từ. Các ví dụ về tính từ trong tiếng Anh là: excellent (xuất sắc), possible (có thể xảy ra)…

Nhưng tính từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ thôi. Vậy từ loại nào sẽ bổ nghĩa cho động từ và các từ loại khác? Câu trả lời chính là: trạng từ. Trạng từ có thể bổ nghĩa cho động từ, tính từ, các trạng từ khác, và thậm chí là toàn bộ câu. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng trạng từ không thể bổ nghĩa cho danh từ!

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Giới từ đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ mối quan hệ của chúng với các danh từ hoặc đại từ khác. Giới từ có thể chỉ mối quan hệ về vị trí, thời gian, nơi chốn, sự sở hữu… giữa các danh từ (đại từ). Ví dụ về giới từ là: in (bên trong), on (bên trên)…

Nếu giới từ chỉ mối quan hệ giữa các danh từ (đại từ), thì liên từ lại là từ kết nối chúng. Trong câu sau: “I ate a chocolate and a cake last night”, liên từ “and” đã kết nối danh từ “a chocolate” với danh từ “a cake”. Liên từ cũng có thể kết nối các mệnh đề (các câu) với nhau.

Từ loại cuối cùng trong ngữ pháp TOEIC cơ bản chính là thán từ. Cụm từ mà chúng ta đều đã từng nghe, “Oh my god!”, chính là một thán từ. Đây là thán từ miêu tả cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc… đúng không nào?

Bây giờ bạn đã phân biệt được 8 từ loại trong tiếng Anh chưa? Tuy nhiên, nếu chỉ ghép các từ loại một cách ngẫu nhiên thì không thể tạo thành câu. Chúng ta cần phải sắp xếp mỗi từ loại vào một số vị trí nhất định để tạo nên một câu hoàn chỉnh về mặt cấu trúc ngữ pháp. Có 4 vị trí quan trọng trong câu: Chủ ngữ (S), Động từ (V), Tân ngữ (O) và Bổ ngữ (C). Để biết cách sắp xếp vị trí các thành phần của câu, hãy cùng tìm hiểu 5 loại câu trong tiếng Anh nhé.

Ngữ Pháp TOEIC Cơ Bản – 5 Loại Câu Trong Tiếng Anh

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Đầu tiên, Loại 1 là loại câu cơ bản nhất, chỉ bao gồm chủ ngữ và động từ, ví dụ như câu “He arrived”. Vì không có thành phần khác ngoài chủ ngữ và động từ, nên động từ trong câu Loại 1 phải là nội động từ (không cần đi kèm với tân ngữ).

Loại 2 là cấu trúc câu bao gồm chủ ngữ, động từ và bổ ngữ. Bổ ngữ có thể là một từ hoặc một cụm từ, và có thể là danh từ hoặc tính từ. Khi bổ ngữ là danh từ, ta có thể hiểu rằng đối tượng ở chủ ngữ và bổ ngữ tương đương nhau. Khi bổ ngữ là tính từ thì đây là câu miêu tả trạng thái/tính chất của chủ ngữ. Ví dụ như trong câu “He is a student”, danh từ “a student” đứng ở vị trí bổ ngữ, vì vậy nó tương đương với đối tượng ở chủ ngữ “he”, tức là “he” (anh ấy) = “a student” (một sinh viên). Trong câu “He is kind” (Anh ấy tử tế), tính từ “kind” đứng ở vị trí bổ ngữ. Như vậy, tính từ “kind” (tử tế) là bổ ngữ miêu tả tính cách của chủ ngữ “he” (anh ấy).

Tiếp theo, Loại 3 là loại câu thông dụng nhất, bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Đây là cấu trúc câu thường thấy nhất trong các bài thi TOEIC. Vị trí tân ngữ là một danh từ – đối tượng của động từ trong câu. Giống như trong câu “I like dogs”, sau một ngoại động từ như “like” (thích) luôn phải có tân ngữ, chính là đối tượng cho hành động này.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Sau khi thêm một tân ngữ nữa vào câu Loại 3 (Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ) thì ta được câu Loại 4. Hai tân ngữ này lần lượt được gọi là Tân ngữ gián tiếp và Tân ngữ trực tiếp. Ví dụ như với động từ “give” (tặng), bạn cần phải biết các đối tượng sau: ai là người tặng (chủ ngữ), tặng cái gì (tân ngữ trực tiếp) và tặng cho ai (tân ngữ gián tiếp). Đó là lý do vì sao cần có 2 tân ngữ trong câu này. Trong tiếng Việt, vị trí của 2 tân ngữ có thể được hoán đổi. Tuy nhiên trong tiếng Anh, tân ngữ trực tiếp (đối tượng trực tiếp của hành động) sẽ phải đứng sau tân ngữ gián tiếp. Hãy ghi nhớ điều này!

Cuối cùng là câu Loại 5. Đây là cấu trúc có được sau khi thêm một bổ ngữ vào câu Loại 3 (Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ). Hãy nhớ lại, bổ ngữ xuất hiện trong câu Loại 2 đúng không nào? Bổ ngữ trong câu Loại 2 bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ, còn bổ ngữ trong câu Loại 5 lại bổ sung ý nghĩa cho tân ngữ. Vì vậy, ta gọi bổ ngữ trong câu Loại 5 là bổ ngữ tân ngữ. Hãy nhìn vào ví dụ sau: “People call him John”. Bổ ngữ “John” ở cuối câu không bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ “people” (mọi người), mà bổ sung ý nghĩa cho tân ngữ “him” (anh ấy), tức là “him” (anh ấy) = “John”.

Áp Dụng 8 Từ Loại Vào 5 Loại Câu Để Giải Các Câu Hỏi TOEIC

Bây giờ, hãy vận dụng kiến thức về 8 từ loại và 5 loại câu trong ngữ pháp TOEIC cơ bản mà chúng ta vừa học vào bài tập nhé.

Câu hỏi 1 như sau.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Question 1.

All of the bicycles at Velosport Cycles are available in aluminum ——- titanium frames.

(A) like

(B) or

(C) so

(D) then

Bạn đã giải được chưa? Sau đây là đáp án câu hỏi 1.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Đáp án đúng là (B) or. Câu hỏi này yêu cầu bạn phải tìm liên từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Bạn có thấy 2 loại chất liệu làm khung xe đạp là aluminum (nhôm) và titanium (titan) ở phía trước và phía sau chỗ trống không? Do vậy, chỗ trống chính là một liên từ kết nối 2 vế tương đương này. Trong 4 đáp án chỉ có (B) or – và (C) so – là liên từ. Về mặt ngữ nghĩa, chỉ có đáp án (B) là phù hợp để điền vào chỗ trống. Nếu nắm vững khái niệm của 8 từ loại trong tiếng Anh mà chúng ta vừa tìm hiểu thì bạn sẽ rất dễ dàng chọn được đáp án đúng.

Cùng giải một câu nữa nhé. Câu hỏi 2 như sau.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Question 2.

The proposal includes ——- of a new factory.

(A) construct

(B) constructive

(C) construction

(D) constructively

Sau khi giải xong thì cùng kiểm tra đáp án nhé.

Ngữ pháp TOEIC cơ bản

Đáp án đúng là (C). Câu hỏi yêu cầu bạn chọn từ loại phù hợp để điền vào chỗ trống. Đây là câu Loại 3 với cấu trúc: Chủ ngữ (The proposal) + Động từ (includes) + Tân ngữ (______ of a new factory). Cụm từ từ chỗ trống tới cuối câu là tân ngữ của câu, vì vậy cần điền một danh từ vào chỗ trống. Trong các đáp án, chỉ có (C) construction là danh từ, vì vậy đây là đáp án đúng. Các đáp án sai là: (A) construct (xây dựng) – động từ, (B) constructive (mang tính xây dựng) – tính từ, và (D) constructively (mang tính xây dựng) – trạng từ, bởi vì chúng không phù hợp ở vị trí tân ngữ.

Thế nào rồi? Sau khi áp dụng vào các câu hỏi TOEIC, có lẽ bạn sẽ ghi nhớ các kiến thức về 8 từ loại và 5 loại câu trong tiếng Anh lâu hơn. Hãy cùng học ngữ pháp TOEIC cơ bản để chinh phục được điểm số TOEIC mục tiêu nhé.

Riiid TUTOR là giải pháp TOEIC hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ AI, giúp bạn tăng điểm TOEIC.

Hãy cùng xem những đề thi TOEIC phản ánh xu hướng ra đề gần đây, những bài giảng TOEIC online miễn phí, và cả phương pháp học TOEIC phù hợp với bạn nhất trên ứng dụng Riiid TUTOR!