Chuyển tới nội dung

Cấu trúc Prefer, Would prefer: Đầy đủ & Chính xác nhất

 • bởi

Cấu trúc Prefer là một cấu trúc khá quen thuộc trong tiếng Anh.

Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng hiểu rõ và đầy đủ Prefer là gì? có gì khác cấu trúc like, would prefer và cách sử dụng của cấu trúc này. Bởi vậy, Anh ngữ Ms Hoa đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức quan trọng nhất về cấu trúc này.

Còn chờ gì nữa, cùng đọc ngay bài viết dưới đây.

I. Cấu trúc Prefer là gì?

Về cơ bản, chúng ta có thể dùng Prefer đi kèm với cả to V hoặc V-ing. Tuy nhiên, với mỗi cấu trúc nó lại mang đến một sắc thái và sự thể hiện khác nhau.

Cùng Aland tìm hiểu ý nghĩa của từng cấu trúc trong phần dưới đây nhé ^.^

► Prefer + to + V…

 • Cấu trúc:

S + prefer + to + V

 • Ý nghĩa: Diễn tả thích một điều gì đó.
 • Ví dụ: She prefers to eat Pho. ( Cô ấy thích ăn Phở).

NOTE: Sau prefer là to V, nhiều bạn hay nhầm lẫn khi sử dụng cấu trúc câu trên.

► Cấu trúc Prefer N to N (Sth or V-ing)

 • Cấu trúc:

S + prefer + Something + to + Something

S + prefer + V-ing + to + V-ing

 • Ý nghĩa: Diễn tả bạn thích thứ gì hơn thứ gì đó.
 • Ví dụ:

+ I prefer this T-shirt to the one you wore yesterday.

(Tôi thích chiếc áo thun này hơn chiếc bạn đã mặc ngày hôm qua.)

+ I prefer driving car to travelling by train. (Tôi thích lái ô tô hơn đi tàu.)

>>> Xem thêm: Liên từ và cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh

II. Cấu trúc Would prefer

Đây là cấu trúc được sử dụng khi muốn diễn tả một điều mình thích hơn. Dưới đây là một số cấu trúc Would prefer thường gặp:

► Cấu trúc Would prefer to V

 • Cấu trúc:

S + would prefer + to V + N

 • Ý nghĩa: Diễn tả trạng thái thích một thứ gì đó.
 • Ví dụ:

+ I’d prefer to go to school by myself. ( Tôi thích tự đi đến trường)

+ Would you prefer a quieter restaurant? ( Bạn có thích một nhà hàng yên tĩnh hơn không?)

+ She’d prefer not to go out at night. (Cô ấy không thích ra ngoài vào ban đêm)

► Cấu trúc Would prefer to V + rather than…

 • Cấu trúc:

S + would prefer + to V + rather than + V

 • Ý nghĩa: Diễn tả trạng thái thích một thứ gì đó.
 • Ví dụ:

+ I’d prefer to go out with my friend rather than sleep at home.

(Tôi thích đi ra ngoài cùng bạn bè hơn là ngủ ở nhà.)

NOTE: Cấu trúc Would prefer thường được sử dụng trong bối cảnh yêu cầu sự lịch sự, trang trọng nhiều hơn là trong bối cảnh giao tiếp thường ngày.

Cấu trúc Prefer, Would prefer

>>> Xem thêm: Cấu trúc would rather

III. Cấu trúc Like

► Cấu trúc like + N/ Pronoun

 • Cấu trúc:

S + like(s) + N/ Pronoun

 • Ý nghĩa: Diễn tả trạng thái ai đó thích cái gì/ ai đó.
 • Ví dụ:

+ My younger brother likes orange. ( Em trai tôi thích quả cam)

+ He’s nice. I like his. ( Anh ấy rất tốt. Tôi thích anh ấy.)

► Cấu trúc like + V-ing

 • Cấu trúc:

S + like(s) + V-ing

 • Ý nghĩa: Diễn tả một sở thích chung chung.
 • Ví dụ:

+ I like going to the movies at the weekend. ( Tôi thích đi xem phim vào cuối tuần.)

+ She likes walking in the rain. ( Cô ấy thích đi bộ dưới mưa.)

► Cấu trúc like + to V

 • Cấu trúc:

S + like(s) + to V

 • Ý nghĩa: Thể hiện ai đó thích làm việc gì có sự lựa chọn
 • Ví dụ:

+ The weather’s nice. I like to have a picnic today. ( Thời tiết hôm nay rất tốt. Nên tôi thích đi dã ngoại.)

+ She doesn’t like to go out alone at night. (Cô ấy không thích ra ngoài một mình vào buổi tối.)

► Cấu trúc would like + N/ to V

 • Cấu trúc:

S + would like + N/ to V

 • Ý nghĩa: Cấu trúc này được dùng để diễn tả mong muốn tại thời điểm hiện tại trong tình huống trang trọng và lịch sự.
 • Ví dụ:

+ I would like some apples, please. ( Làm ơn cho tôi một vài quả táo.)

+ He would like to watch a cowboy movie tonight. ( Anh ấy muốn xem phim cao bồi tối nay.)

IV. So sánh Prefer, Would prefer và Like

Tuy cùng mục đích là để diễn tả sở thích hoặc thể hiện thích cái gì hơn cái gì… Nhưng Prefer, Would prefer và Like lại được dung trong các ngữ cảnh khác nhau.

► Cấu trúc PreferLike dùng để diễn tả sự yêu thích chung chung, mang tính lâu dài

 • Ví dụ:

+ I like hicking. (Mình thích đi bộ)

+ She prefer swimming. (Cô ấy thích bơi hơn)

► Trong khi, Cấu trúc Would prefer được dùng để thể hiện sở thích trong những trường hợp cụ thể, mang tính tạm thời.

 • Ví dụ:

+ I would like a cup of beer. (Mình muốn uống bia).

+ I would prefer an ice-cream. (Mình muốn ăn kem hơn).

V. Bài tập cấu trúc prefer, Would prefer

Bài 1: Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee __________ tea.

a. to b. than c. from

2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather __________ to the cinema.

a. to b. go c. going

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer __________ in the mountains.

a. walk b. walking

4. I’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

a. than discuss b. to discussing c. to discuss

5. I prefer trains __________ cars.

a. from b. than c. to

6. I’m not a big fan of cars; I prefer __________ by train.

a. travelling b. travel

7. If I had a choice I think I’d rather __________________ London.

a. live in Paris than in b. live in Paris to c. to live in Paris than

Bài 2: Điền vào chỗ trống (would rather/prefer)

 1. I…………………..buy the blue shirt.
 2. Why do you…………………..going out with Tom?
 3. I…………………..have the meeting at 6 pm.
 4. Normally, we…………………..going to the beach.
 5. I…………………..watch the football game.

ĐÁP ÁN

Bài 1

 1. I prefer coffee to​ tea. (a.)
 2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather go​ to the cinema. (b.)
 3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (b.)
 4. I’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)
 5. I prefer trains to​ cars. (c.)
 6. I’m not a big fan of cars; I prefer travelling​ by train. (a.)
 7. If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in​ London. (a.)

Bài 2

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. would rather

Đến đây hẳn các bạn đã thành thạo cách dùng prefer, would preferwould rather!!!

Chúc các bạn học tôt!