Lệnh Switch Case trong C | Tanggiap

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh Switch Case trong C, đây là lệnh dùng để rẻ nhánh chương trình và nó gần giống với lệnh if else. Tuy nhiên, xét về tính tiện lợi thì if else vẫn ưu thế hơn.

Lệnh Switch Case nhìn có vẻ rườm rà, không thực sự linh động trong việc rẻ nhánh chương trình, bởi nó chỉ kiểm tra đúng mỗi một điều kiện mà thôi. Hãy tìm hiểu về cú pháp trước nhé và làm vài ví dụ để chứng minh lời mình nói nhé.

1. Cú pháp Switch Case trong C

Cú pháp của nó như sau:

Trong đó:

  • expression là biểu thức cần kiểm tra
  • Mỗi case là một trường hợp, nếu biểu thức thỏa mãn ở case nào thì case đó sẽ được chạy. Và lệnh break ở mỗi case sẽ giúp thoát khỏi khối lệnh switch, tránh tình trạng trình biên dịch chạy qua case tiếp theo.
  • Trường hợp không có case nào phù hợp thì lệnh ở default sẽ được chạy.

Như bạn thấy, với cú pháp như vậy thì sẽ rất khó trong việc thực hiện nhiều lệnh lồng nhau. Vì vậy đa số lập trình viên vẫn thích sử dụng if else hơn.

Tham khảo sơ đô hoạt động của nó qua hình dưới đây.

flowchart switch statement jpg

Ví dụ: Viết ứng dụng máy tính cơ bản

Trong ví dụ này cho phép người dùng nhập vào hai số và phép toán cần tính, và chỉ chấp nhận các phép toán cộng, trừ, nhân, và chia.

Theo như ví dụ này thì nếu:

  • Nhập dấu + thì case đầu tiên sẽ được chạy
  • Nhập dấu – thì case thứ 2 sẽ được chạy
  • Nhập dấu * thì case thứ 3 sẽ được chạy
  • Nhập dấu / thì case thứ 4 sẽ được chạy
  • Nhập ký tự khác thì sẽ chạy ở default

Mình chạy và nhập một vài dữ liệu thì kết quả có dạng như sau:

2. Chuyển đổi Switch case sang If else

Bây giờ mình sẽ thực hiện chuyển đổi chương trình trên bằng cách thay thế lệnh switch case thành lệnh if else. Tuy trông có vẻ rườm rà nhưng xét về code thì rất sáng sủa.

Chạy lên bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như phần 1.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh switch case lồng nhau nhé, nhưng không nên bởi như vậy trông code rất rối. Thay vì đó bnạ hãy sử dụng lệnh if else lồng nhau sẽ tốt hơn.

Trên là kiến thứ cơ bản của lệnh Switch trong C, hẹn găp lại bạn ở bài tiếp theo nhé.