Chuyển tới nội dung

Cấu trúc và cách dùng Why don't you trong Tiếng Anh

  • bởi

Trong giao tiếp tiếng Anh, nhất định sẽ xảy ra nhiều tình huống mà trong đó chúng ta chúng ta phải đưa ra những lời đề nghị với người khác. Một lời đề nghị không chỉ thể hiện tính cách, kỹ năng giao tiếp của bạn mà còn đóng vai trò quyết định việc người đối diện có chấp nhận nó hay không. Cấu trúc và cách dùng Why don’t you trong tiếng Anh là một cấu trúc rất phù hợp để đưa ra lời đề nghị một cách trực tiếp.

1. Cấu trúc và cách dùng Why don’t you – Đưa ra lời đề nghị một cách trực tiếp.

Để đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý, lời khuyên mà lời gợi ý, lời khuyên đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, mang tính chủ quan và trong trường hợp gợi ý ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, ta có thể dùng cấu trúc với Why don’t you để diễn đạt.

Cấu trúc chung:

Why don’t you/we + Verb (nguyên mẫu) + …?

(Tại sao bạn / chúng ta không làm hành động gì đó?)

Trong đó, theo sau ngay cấu trúc này, phải là một động từ nguyên mẫu không “to” (Verb (bare infinitive)).

Cấu trúc và cách dùng Why don't you trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Why don’t you

Ví dụ:

– Why don’t you leave the washing-up until tomorrow morning? It’s too late now. (Tại sao các bạn không để dành việc rửa chén cho đến sáng mai? Bây giờ thì đã quá trễ rồi.)

– Why don’t we take a break in the south-west? (Tại sao chúng ta không nghỉ một chút ở phía tây nam nhỉ?)

– Why don’t you treat ourself to a meal at the Icon Restaurant? (Tại sao bạn không tự thưởng cho bản thân một bữa ăn tại Nhà hàng Icon?)

– You look really tired. Why don’t you take some time out and rest? (Trông bạn có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi quá. Tại sao bạn không dành ra một chú thời gian để nghỉ ngơi nhỉ?

– It’s getting late in the evening now. Why don’t we stop now and work on this tomorrow morning? (Bây giờ trời đã bắt đầu tối rồi. Tại sao bây giờ chúng ta không dừng lại và sẽ làm việc vào sáng ngày mai nhỉ?

2. Cấu trúc và cách dùng Why don’t you – Biến thể Why not.

Một cấu trúc khác với cách dùng tương tự như Why don’t you, cũng là để đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý, mà lời gợi ý đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, mang tính chủ quan và trong trường hợp gợi ý ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, đó chính là dùng Why not:

Cấu trúc chung:

Why not + Verb (nguyên mẫu) + …?

Why not + Idiom…?

Why not + Trạng từ chỉ thời gian/ địa điểm…?

(Tại sao chúng ta / bạn không làm hành động gì đó?)

Ta có thể bắt gặp cấu trúc này rất nhiều, đặc biệt là trong ngành quảng cáo. Trong đó, theo sau ngay cấu trúc Why not này, phải là một động từ nguyên mẫu không “to” (Verb (bare infinitive)) hoặc thành ngữ, hoặc trạng từ chỉ thời gian/ địa điểm.

Cấu trúc và cách dùng Why don't you trong Tiếng Anh

Sử dụng Why not để đưa ra lời đề nghị như Why don’t you

Ví dụ:

– Why not leave the washing-up until tomorrow morning? It’s too late now = Why don’t you leave the washing up … (Tại sao các bạn không để dành việc rửa chén cho đến sáng mai? Bây giờ thì đã quá trễ rồi.)

– Why not treat ourself to a meal at the Icon Restaurant? = Why don’t you treat ourself to… (Tại sao bạn không tự thưởng cho bản thân một bữa ăn tại Nhà hàng Icon?)

– You look really tired. Why not take some time out and rest? = Why don’t you take some… (Trông bạn có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi quá. Tại sao bạn không dành ra một chú thời gian để nghỉ ngơi nhỉ?

– Why not play soccer in the rain? = Why don’t we play… (Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?)

– Why not here? (Tại sao không phải là ở đây?/ Ở đây cũng được cơ mà?)

– Why not at the hotel? (Tại sao không ở khách sạn?/ Ở khách sạn cũng được mà?)

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh nhé!

Phúc Nguyễn.