Chuyển tới nội dung

chế độ làm việc của cầu trục | Tanggiap

  • bởi

Chế độ làm việc của cầu trục, Palang có thể theo tiêu chuẩn TCVN 8590-5:2010, ISO/JIS, FEM hoặc ASTM.

>Bảng tra thông số cầu trục 5 tấn đến 32 tấn ở chế độ làm việc trung bình

>Cầu trục: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

FEM là bộ tiêu chuẩn châu Âu về thiết bị nâng hạ. Khi lựa chọn theo chế độ FEM cần chú ý tham số thời gian hoạt động trung bình một ngày và chế độ tải trọng.

Chế độ làm việc của cầu trục, palang theo TCVN 8590-5:2010 tương đương với ISO 4301-5:1991.

Chế độ làm việc của pa lăng cầu trục theo ASTM HST viết tắt của American Society of Mechanical Engineers.

Bảng tra chi tiết chế độ làm việc của cầu trục, Palang

TT Loại cần trục Các điều kiện sửdụng Nhóm chế độ làm việc của cần trục Nhóm chế độ làm việc của cơ cấu Nâng tải Di chuyển xe con Di chuyển cần trục 1 Cần trục dẫn động tay A1 M1 M1 M1 2 Cần trục ở phân xưởng lắp ráp A1 M2 M1 M2 3a) Cần trục phục vụ phân xưởng động lực A1 M2 M1 M3 3b) Cần trục phục vụ bảo dưỡng A1 M3 M1 M2 4a) Cần trục ở phân xưởng Sử dụng ít, đều đặn A2 M3 M2 M3 4b) Cần trục ở phân xưởng Sử dụng gián đoạn, đều đặn A3 M4 M3 M4 4c) Cần trục ở phân xưởng Sử dụng căng A4 M5 M3 M5 5a) Cần trục phục vụ sân kho Sử dụng ít, đều đặn, trang bị móc treo A3 M3 M2 M4 5b) Cần trục phục vụ sân kho Sử dụng căng, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện A6 M6 M6 M6 6a) Cần trục phục vụ bãi thải phế liệu Sử dụng ít, đều đặn, trang bị móc treo A3 M4 M3 M4 6b) Cần trục phục vụ bãi thải phế liệu Sử dụng gián đoạn, đều đặn, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện A6 M6 M5 M6 7) Cần trục xếp dỡ tàu thủy A7 M8 M6 M7 8a) Cần trục xếp dỡ công te nơ A5 M6 M6 M6 8b) Cần trục bốc dỡ công te nơ lên bờ A5 M6 M6 M4 9 Cần trục ở phân xưởng thép 9a) Cần trục phục vụ thay trục cán A2 M4 M3 M4 9b) Cần trục vận chuyển kim loại lỏng A7 M8 M6 M7 9c) Cần trục phục vụ lò giếng A7 M8 M7 M7 9d) Cần trục phục vụ dỡ khuôn A8 M8 M8 M8 9e) Cần trục phục vụ xếp kho A8 M8 M8 M8 10 Cần trục ở phân xưởng đúc A5 M5 M4 M5

Chế độ làm việc của cầu trục, palang theo TCVN 8590-5:2010 tương đương với ISO 4301-5:1991

Chế độ làm việc của cầu trục palang theo FEM

Chế độ làm việc của cầu trục palang theo FEM

Chế độ làm việc của cầu trục theo ASTM HST

Chế độ làm việc của cầu trục theo ASTM HST

Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO - JIS

Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO – JIS

>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Palang đúng cách

Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO

Chế độ làm việc của cầu trục theo ISO

Cầu Trục Thái Long