Chuyển tới nội dung

sự khác biệt về cấu trúc giữa adn và arn

  • bởi

Đề bài

Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

ADN ARN Nuclêôtit A, T, G, X A, U, G, X Mạch polinuclêôtit

2 mạch cuộn xoắn, liên kết với nhau bằng liên kết hiđro

A-T: 2 liên kết hiđro

G- X: 3 liên kết hiđro

1 mạch:

+ mARN dạng mạch thẳng

+ tARN có đoạn cuộn lại tạo nên một đầu có 3 thùy

+ rARN có vùng nuclêôtit liên kết tạo đoạn xoắn kép cục bộ

Đường Đeoxiribôzơ (C5H10O4) Ribôzơ (C5H10O5)

Loigiaihay.com