Chuyển tới nội dung

Cấu trúc và cách dùng The last time trong Tiếng Anh

 • bởi

“The last time” trong Tiếng Anh có nghĩa là “Lần cuối cùng”. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách sử dụng The last time trong tiếng Anh nhé.

1. Last Là gì?

Tính từ

Đa số các trường hợp, người ta hay dùng last như một tính từ trong câu với ý nghĩa là cuối cùng, sau cùng. Trong một số trường hợp, được hiểu là điều quan trọng cuối cùng trong một chuỗi quan trọng nào đó.

 • Ví dụ:
 • – They caught the last bus (Họ đã bắt chuyến xe bus cuối cùng)
 • – Knight’s Bridle was subsequently disqualified and placed last in the field of eight. (Knight’s Bridle sau đó bị loại và được đặt cuối cùng trong bảng 8)

Đôi khi Last còn được hiểu như là một điều phù hợp nhất hoặc thời gian nào đó gần đây nhất.

 • – The last thing she needed was a husband (Điều cuối cùng cô ấy cần là một người chồng)
 • – Their ordeal started after they retired to bed at about 10.30 last Friday night. (Thử thách của họ bắt đầu sau khi họ nghỉ hưu vào 10.30 thứ sáu tuần trước)
 • – Your letter of Sunday last (Thư của bạn vào chủ nhật trước)

Cấu trúc và cách dùng The last time trong Tiếng Anh

Last đóng vai trò là tính từ trong The last time!

Trạng từ

Người ta có thể dùng last như một trạng từ với nghĩa cuối cùng, gần đây

 • Ví dụ:
 • – A woman last heard of in Cornwall (Người phụ nữ được phát hiện lần cuối ở Cornwall)
 • – And last, I’d like to thank you all for coming (Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn vì bạn đã đến)

Danh từ

Chúng ta có thể giữ nguyên “last” hoặc thêm mạo từ “the” vào trước để tạo thành danh từ “the last” với ý nghĩa là người cuối, cùng, vật cuối cùng, điều cuối cùng.

 • Ví dụ:
 • – He was eating as if every mouthful were his last (Anh ấy ăn như thể lần cuối cùng được ăn)
 • – Lion Cavern came from last in a slowly run race (Lion Cavern đã đến từ vị trí cuối cùng trong một cuộc đua chạy chậm)

Động từ

Không giống như các loại từ khác, động từ “last” được dùng với ý nghĩa “kéo dài”, “tiếp tục”. để dễ hiểu, các bạn hãy theo dõi ví dụ sau:

 • – Childhood seems to last forever (Thời thơ ấu dường như kéo dài mãi mãi)
 • – His condition is so serious that he won’t last the night (Tình trạng của anh ấy nghiêm trọng đến mức anh ấy không thể ngủ được cả đêm)
 • – Green peppers which had been served with their rice while supplies lasted (Ớt xanh cùng với gạo được cung cấp lâu dài)

2. Cấu trúc và cách dùng The last time trong tiếng Anh.

Trong các cách dùng với the last time, động từ theo sau cụm này phải được chia ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn, trong đó, người ta hay chia ở thì quá khứ đơn hơn. Thì hiện tại hoàn thành rất hiếm khi gặp. Cấu trúc này dùng để diễn tả đó là lần cuối cùng chủ thể làm điều gì, hành động gì đó. Trong trường hợp này, chủ thể có thể đã từng làm điều đó, hoặc cũng có thể cũng chưa bao giờ làm điều đó trước đây.

Cấu trúc:

The last time + S + Verb (Simple past tense/ present perfect tense)

Cấu trúc và cách dùng The last time trong Tiếng Anh

Last đóng vai trò là tính từ trong The last time!

 • Ví dụ:
 • – The last time she traveled to Paris was in 2011. (Lần cuối cùng cô ấy đến Paris vào năm 2011)
 • – The last time I talked to my close friend was 2 weeks ago (Lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn thân cách đâu 2 tuần)
 • – The last time I saw him was 3 months ago. (Tôi nhìn thấy cô ấy lần cuối 3 tháng trước)

Chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi với the last time khi mượn từ để hỏi “When”. Khi hỏi, ta tuy đã dùng trợ động từ was, nhưng động từ vẫn phải được chia dưới dạng thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành

Cấu trúc:

When + was + The last time + S + Verb (Simple past tense/ present perfect tense)?

 • Ví dụ:
 • – When was the last time you saw her? (Bạn nhìn thấy cô ấy lần cuối khi nào?)
 • – When was the last time you talked to him? (Lần cuối bạn nói chuyện với anh ấy khi nào?)

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.