Chuyển tới nội dung

Cấu trúc As soon as trong tiếng Anh chi tiết nhất

 • bởi

Cấu trúc “As soon as…” là một cấu trúc câu phổ biến chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong bất cứ bài luyện nghe tiếng Anh nào. Bạn đã thực sự hiểu biết rõ ràng về loại cấu trúc này trong tiếng Anh chưa? Hãy cùng Tiếng Anh Free tổng hợp đầy đủ nhất về các cách dùng của cấu trúc as soon as này nhé.

Xem thêm:

 • As long as
 • As well as

Cấu trúc as soon as

As soon as là gì?

Trước hết, cùng khám phá về liên từ (conjunction) trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, liên từ được hiểu cơ bản là những từ có chức năng liên kết hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Có tất cả 3 loại liên từ thông dụng:

1. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)

Liên từ này được dùng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, nối mệnh đề này vào mệnh đề chính trong câu.

Ví dụ:

If, until, when, because, since before, after, though, although, even if,…

2. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions)

Được dùng để kết nối hai (hoặc hơn) đơn vị từ tương đương nhau: từ vựng, cụm từ, mệnh đề,…

Ví dụ:

Nor, for, so, and, but, yet, or, …

3. Liên từ tương quan (correlative conjunctions)

Được sử dụng để kết nối hai (hoặc hơn) đơn vị từ tương đương nhau: từ vựng, cụm từ, mệnh đề,…

Ví dụ:

Either … or, neither … nor, rather than, both … and, not only … but also….

Chú ý: Ngoài ra as soon as là là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là “ngay khi”, diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

Ví dụ:

 • As soon as I opened the door, I realised there was someone in the room

(Ngay từ khi tôi mở cửa, tôi đã nhận ra có ai đó trong phòng)

 • It rained as soon as she leave the house

(Cô ấy vừa ra khỏi nhà thì trời mưa)

 • I will give him your letter as soon as I meet him

(Tôi sẽ đưa anh ấy bức thư của bạn ngay khi gặp được anh ấy)

Cấu trúc as soon as trong tiếng Anh

Cách dùng as soon as trong tiếng Anh

Cấu trúc As soon as được dùng như thế nào?

Cấu trúc As soon as dùng ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai, giúp biểu hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc as soon as cụ thể hơn sau đây nhé.

1. Cấu trúc as soon as ở hiện tại

Bạn có thể hiểu rằng chúng ta sử dụng cấu trúc as soon as ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động lặp lại nhiều lần.

Công thức as soon as:

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • Her brother opens the fridge as soon as he arrives home.

(Em trai cô ấy về đến nhà là mở tủ lạnh ra ngay)

 • James forgives her boyfriend as soon as he says sorry even when he hits her.

(James tha thứ cho bạn trai của cô ấy ngay khi anh ta nói xin lỗi thậm chí khi anh ta đánh cô)

 • Her brother runs away as soon as I call his name every time.

(Em trai cô ấy chạy biến đi mỗi lần tôi gọi nó)

 • He goes to school as soon as he finish her breakfast every morning.

(Sáng nào cũng vậy, ăn sáng xong là anh chàng đi học luôn)

Cấu trúc as soon as

2. Cấu trúc as soon as ở quá khứ

Cấu trúc As soon as có thể dùng để miêu tả hai hành động được nối tiếp nhau trong quá khứ.

Công thức as soon as:

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • He said that he alerted the police as soon as he realised what was happening.

(Anh ấy nói anh ấy đã báo cảnh sát ngay sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra)

 • Tonny turned on the TV as soon as he had completed his homework.

(Vừa làm xong bài tập về nhà Tonny liền bật TV lên)

 • She came as soon as we had finished painting the bedroom wall.

(Cô ấy đến ngay lúc chúng tôi vừa sơn xong tường phòng ngủ)

 • He felt better as soon as he drank a cup of hot chocolate.

(Anh ta cảm thấy thoải mái hơn ngay sau khi được uống một cốc sô-cô-la nóng)

 • My dad knew I was telling a lie as soon as I spoke the first word.

(Bố tôi biết là tôi nói dối ngay khi tôi vừa mở miệng)

Hack Não Ngữ Pháp

3. Cấu trúc as soon as ở tương lai

As soon as cũng có thể được sử dụng để nói về 2 hành động nối tiếp diễn ra ở tương lai chưa diễn ra ở thời điểm nói.

Công thức as soon as:

S1 + V (hiện tại đơn đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to the shop as soon as it stops raining.

(Tôi sẽ đến cửa hàng ngay khi trời tạnh mưa)

 • I’ll go home as soon as the show has ended.

(Tôi sẽ về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc)

 • I’ll go to the dentist’s as soon as I have a toothache.

(Nếu bị sâu răng tôi sẽ đi nha sẽ ngay)

 • As soon as you meet Janet, you will love her.

(Ngay khi gặp Janet, bạn sẽ yêu cô ấy)

cách dùng as soon as

(Cách dùng as soon as)

Note:

Chúng ta có thể đảo as soon as và mệnh đề sau as soon as lên đầu câu mà không thay đổi ý nghĩa của câu nói:

 • She burst into tears as soon as she saw him.

=> As soon as she saw him, she burst into tears.

Bài tập cấu trúc as soon as trong tiếng Anh

Bài tập 1: Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as:

 1. She received the telegram. She started at once.
 2. She finished her work. She went out immediately.
 3. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.
 4. The mother saw her son. She embraced him immediately.
 5. The bell rang. Presently the students ran out of the class.
 6. You went to bed. You fell asleep within no time.
 7. He said it. At once he realized his mistake.
 8. They heard the news. At once they rushed to the hospital.
 9. You saw a snake. At once you ran away.
 10. Her friend saw me. She stopped the car at once.

Đáp án:

 1. As soon as she received the telegram, she started.
 2. As soon as she finished his work, she went out.
 3. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.
 4. As soon as the mother saw her son, she embraced him.
 5. As soon as the bell rang, the students ran out of the class.
 6. As soon as you went to bed, you fell asleep.
 7. As soon as he said it, he realized his mistake.
 8. As soon as they heard the news, they rushed to the hospital.
 9. As soon as you saw a snake, you ran away.
 10. As soon as her friend saw me, she stopped the car.

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc:

 1. I may have a biscuit as soon as they …home. (get)
 2. He called his mom as soon as he … to Hanoi. (arrive)
 3. He went away as soon as he … a call from his dad. (receive)
 4. She will call you as soon as she … home (get)
 5. He will buy a diamond ring for his girl friend as soon as he … paid the salary (be)
 6. My brother will angry with me as soon as he … my test score (see)
 7. As soon as I knew the truth, you no longer … my friend any more. (be)
 8. She … on the air-conditioner as soon as she … in the room. (turn/get)
 9. My teacher says he … me the article as soon as he … Internet connection. (send/have)
 10. As soon as you … her, remember to tell her I am waiting here. (meet)

Đáp án:

 1. get
 2. arrived
 3. received
 4. gets
 5. is
 6. sees
 7. was
 8. turns/gets
 9. will send/has
 10. meet