Chuyển tới nội dung

Cấu trúc ENOUGH trong tiếng anh: Cách dùng và luyện tập

  • bởi

Bài viết này sẽ cung cấp cho các em cách sử dụng và luyện tập với cấu trúc ENOUGH, khi muốn nói về “..đủ hay không đủ.. để làm gì”.

….ENOUGH … TO…. (… ĐỦ … ĐỂ ….)

1. Enough là gì ?

I don’t have enough money to buy this car. (Tôi không đủ tiền để mua chiếc xe này) I’m strong enough to lift this box. (Tôi đủ khoẻ để nâng chiếc hộp này)

Enough /ɪˈnʌf/ : đủ Cấu trúc Enough được dùng để diễn tả: (Cái gì?) đủ hoặc không đủ …. (Để làm gì?)

2. Các cách dùng cấu trúc Enough

a/ Enough đi với tính từ

Cấu trúc:

Ví dụ: – She is tall enough to play basketball. (Cô ấy đủ cao để chơi bóng rổ) – The bus is fast enough for us to get there on time. (Xe buýt đủ nhanh để chúng ta đến đó đúng giờ)

b/ Enough đi với trạng từ

Cấu trúc

S + V + Adv + enough + (for sb) + to V

Ví dụ: – He run fast enough to catch the bus. (Anh ấy chạy đủ nhanh để bắt kịp xe buýt) – She speak slowly enough for me to listen. (Cô ấy nói đủ chậm để tôi có thể nghe)

c/ Enough đi với danh từ

Cấu trúc :

S + V + enough + N + (for sb) + to V

Ví dụ: – I don’t have enough money to buy this car. (Tôi không đủ tiền để mua chiếc xe này)

– You have enough time to finish your work. (Bạn có đủ thời gian để hoàn thành công việc của bạn)

3. Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc enough

– Nếu trong câu có các trạng từ chỉ mức độ: too, so, quiet, very… Hay các từ chỉ số lượng trước danh từ như many, much, a lot of, lots… => bỏ các từ này đi Ví dụ: He is very tall. He can play basketball. => He is tall enough to play basketball. (Anh ấy đủ cao để chơi bóng rổ)

– Nếu vế trước và vế sau có cùng chủ ngữ thì lược bỏ phần “for sb” phía sau đi. Ví dụ: I am strong. I can lift this box => I am strong enough to lift this box (Tôi đủ khoẻ để nâng chiếc hộp này)

– Nếu chủ ngữ của vế trước và tân ngữ của vế sau là một thì lược bỏ phần tân ngữ ở vế sau. Ví dụ: Homework is very easy. I can’t do it => Homework is easy enough for me to do. (Bài tập về nhà đủ dễ để tôi có thể làm)

Cấu trúc PREFER, WOULD PREFER. cách dùng và bài tập. ➤ Cấu trúc SUGGEST: công thức, cách dùng, bài tập.

4. Luyện tập

Viết lại câu sử dụng cấu trúc enough: 1. The water is quite cold. I can’t drink it. 2. Homework is very easy. I can do it. 3. Tom is tall. He is the tallest in his class 4. He is rich. He can buy the car 5. I don’t have much money. I can’t buy this dress.

Đáp án: 1. The water isn’t warm enough for me to drink. 2. Homework is easy enough for him to do. 3. Tom is tall enough to be the tallest in his class. 4. He is rich enough to buy the car. 5. I don’t have enough money to buy this dress.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài cấu trúc enough và bài tập rồi, có thắc mắc gì các em để lại phía dưới cô sẽ giải đáp nhé! Các bạn hãy nhớ đây cũng là một cấu trúc tiếng anh được sử dụng khác nhiều trong các bài thi TOEIC, IELTS. Vậy nên đừng để mất điểm đáng tiếc khi sử dụng cấu trúc enough trong các bài thì nhé.