cấu trúc của hệ thống tài chính | Tanggiap

Hệ thống tài chính được hiểu là một hệ thống giúp các chủ thể thừa tiền và thiếu hụt tiền có thể trao đổi quĩ tiền tệ với nhau.

Hệ thống tài chính (Financial system)

Hệ thống tài chính trong tiếng Anh là Financial system.

Hệ thống tài chính điều bạn cần biết
Hệ thống tài chính (Financial system)

Hệ thống tài chính bao gồm một loạt các định chế tài chính cho phép các cá nhân có tiết kiệm (những người chi tiêu ít hơn thu nhập) có thể dễ dàng cung cấp vốn cho những người có nhu cầu vay vốn (những người chi tiêu nhiều hơn thu nhập).

>>>Xem thêm: Lí do trẻ chậm nói và cách khắc phục mà cha mẹ nên biết

Ý nghĩa

Một hệ thống tài chính được tổ chức tốt và vận hành trơn tru, hiệu quả là một điều kiện rất quan trọng trong một nền kinh tế hiện đại có tính chuyên môn hóa cao như hiện nay.

Đặc trưng

Hệ thống tài chính được phân loại thành hai bộ phận chính là thị trường tài chínhtrung gian tài chính.

Trên thị trường tái chính, người có tiết kiệm có thể cung cấp vốn trực tiếp tới những người có nhu cầu vay vốn.

Ví dụ như thị trường trái phiếu công ty. Tổng công ty dầu khí Việt Nam có thể bán trái phiếu ra công chúng để tài trợ cho việc xây thêm nhà máy lọc dầu mới, và các cá nhân như chúng ta có thể sử dụng phần tiết kiệm dành được để mua những trái phiếu này.

Hình thức này cũng còn được gọi là tài chính trực tiếp. Mua cổ phiếu cũng là một hình thức tài chính trực tiếp.Các thành phần của hệ thống tài chính

Hệ thống tài chính bao gồm các thành phần chính như:

Ngành tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)
Hệ thống tài chính bao gồm các thành phần chính như:

Tài chính công (gồm ngân sách nhà nước và các quỹ ngoài ngân sách).

Tài chính doanh nghiệp.

Thị trường tài chính (gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn).

Tài chính quốc tế.

Tài chính hộ gia đình, cá nhân.

Tài chính các tổ chức xã hội.

Tài chính trung gian (bao gồm tín dụng, bảo hiểm).

Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của tài chính.

Trung gian tài chính

Ví dụ như ngân hàng, các quĩ tín dụng, các quĩ tương hỗ. Các tổ chức trung gian tài chính này sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối giữa những người có tiết kiệm với những người có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, mối liên kết ở đây gián tiếp thông qua các trung gian tài chính.

Ví dụ: Bạn có thể gửi tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng dưới dạng tiền gửi, và ngân hàng có thể dùng số tiền của bạn để cho một doanh nghiệp nào đó vay. Do vậy hình thức này còn được gọi là tài chính gián tiếp.

Mặc dù dòng vốn bản chất sẽ đi từ bạn là người có tiết kiệm tới doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, nhưng trên danh nghĩa người vay tiền của bạn sẽ là các trung gian tài chính chứ không phải các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, và người cho doanh nghiệp vay cũng là các trung gian tài chính chứ không phải bạn.

Cấu trúc của hệ thống tài chính

Cấu trúc của hệ thống tài chính bao gồm các tụ điểm vốn và các bộ phận dẫn vốn bao gồm: Tài chính doanh nghiệp, Ngân sách Nhà nước, thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian, tài chính dân cư và các tổ chức xã hội, tài chính đối ngoại

Các tụ điểm vốn là bộ phận mà ở đó các nguồn tài chính được tạo ra, đồng thời cũng là nơi thu hút trở lại nguồn vốn, tuy nhiên ở các mức độ và phạm vi khác nhau. Trong hoạt động kinh tế, các tụ điểm vốn này có mối liên hệ thường xuyên với nhau thông qua những mối quan hệ nhất định.