Chuyển tới nội dung

Công thức Prefer: Cấu trúc, cách dùng và bài tập chi tiết

 • bởi

Công thức prefer được sử dụng nhằm diễn tả hoặc bày tỏ mong muốn yêu thích một cái gì đó hơn một cái gì. Cách dùng prefer trong tiếng Anh cũng rất phổ biến, thế nhưng cấu trúc prefer dễ gây nhầm lẫn với công thức would rather. Tiếng Anh Free sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công thức prefer, phân biệt với cấu trúc would prefer và cấu trúc would rather. Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Xem thêm: Cấu trúc recommend

Công thức prefer và cách dùng prefer

“Prefer” mang nghĩa là thích hơn, một từ đi được cả với to V và V-ing. Thế nhưng, mỗi công thức prefer lại thể hiện ngữ nghĩa, nội dung khác nhau hoặc thậm chí sẽ mang các sắc thái khác nhau.

1. Cấu trúc Prefer something to something

Cấu trúc diễn tả sự yêu thích cái gì hơn (hơn cái gì)

S + Prefer + N1 (+ to + N2)

Ví dụ:

 • I prefer milk to water

Tôi thích sữa hơn nước lọc.

 • I prefer this car to the one you drove yesterday.

Tôi thích chiếc ôtô này hơn cái mà bạn đã lái ngày hôm qua.

 • I prefer that table to your table.

Tôi thích cái bàn đó hơn cái bàn của bạn.

2. Cấu trúc Prefer to V

Chúng ta sử dụng công thức prefer này khi muốn bày tỏ thích làm cái gì hơn.

Prefer + to V

Ví dụ:

 • I prefer to play badminton.

Tôi thích chơi cầu lông hơn.

 • I prefer to watch TV.

Tôi thích xem TV hơn.

 • I prefer to call him.

Tôi thích gọi cho anh ấy hơn.

3. Cấu trúc Prefer V-ing to V-ing

Công thức prefer này diễn tả việc thích làm cái gì hơn cái gì

Ví dụ:

 • We prefer playing video games.

Chúng tôi thích chơi trò chơi điện tử hơn.

 • I prefer watching TV to go out.

Tôi thích xem TV hơn là đi ra ngoài.

 • They prefer playing tennis to play table-tennis.

Họ thích chơi quần vợt hơn là chơi bóng bàn.

cấu trúc prefer

Cấu trúc prefer

Xem thêm: Cấu trúc but for

Công thức would prefer và cách dùng would prefer

Trong tiếng Anh, chúng ta sẽ dùng công thức would prefer để diễn tả sở thích ở hiện tại hay tương lai. Would prefer thường được viết tắt là ‘d prefer, theo sau “to Verb” hoặc “Noun”, người học thường hay nhầm lẫn cấu trúc would prefer với cấu trúc would like. Cấu trúc would prefer thông thường được dùng ở ngữ cảnh bắt buộc yêu cầu giao tiếp lịch sự, trang trọng hơn so với ngữ cảnh giao tiếp hàng ngày. Sau đây là một vài công thức would prefer thường gặp nhất:

S + Would prefer + N/ to V: Thích một cái gì đó

Ví dụ:

 • She would prefer to meet him.

Cô ta muốn gặp anh ấy hơn.

 • Do you want to travel by car? – Well, I would prefer to travel by train.

Bạn có muốn đi bằng xe hơi chứ?” – Cũng tốt, tôi thích đi bằng tàu hơn cơ.

 • Would you prefer a quieter hotel?

Bạn có thích một khách sạn yên tĩnh hơn không?

S + Would prefer + to V + rather than + V: Thích cái này hơn cái kia

Ví dụ:

 • I’d prefer to go shopping this year rather than go on a beach holiday.

Năm nay tôi thích đi mua sắm hơn là đi nghỉ mát ở biển.

 • I would prefer to play video games rather than do homework.

Tôi thích chơi trò chơi điện tử hơn là làm bài tập về nhà.

S + Would prefer + O (+ not) + to V: Muốn ai đó làm/ không làm gì

Ví dụ:

 • They’d prefer us to come later.

Họ muốn chúng tôi tới muộn

 • I would prefer you not to smoke here.

Tôi muốn bạn không hút thuốc ở đây.

 • Would you prefer me to drive?

Bạn có muốn để tôi lái xe không?

Lưu ý:

Cấu trúc would prefer này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cấu trúc tương đương sau:

S + Would prefer it if S + V (chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • Would you prefer me to drive? (Would you prefer it if I drove?)

Bạn thích tôi lái xe chứ?

 • They’d prefer us to come later. (They’d prefer it if we came later.)

Họ thích chúng tôi đến muộn.

Cấu trúc này có thể được viết lại bằng cấu trúc Would rather:

S + would rather + S + Ved/ V2/ didn’t V

I would prefer you to stay at home = I would rather you stayed at home.)Ví dụ:

 • She would prefer me not to go by bus = She would rather I didn’t go by bus.

Lưu ý: Would prefer khác với Prefer là không sử dụng với V-ing.

cách dùng prefer và cấu trúc would prefer

Cách dùng prefer và cấu trúc would prefer

Xem thêm: Cấu trúc warn

Phân biệt cấu trúc prefer to và cấu trúc would prefer

Đây đều là 2 dạng cấu trúc thể hiện sở thích hay thích cái gì đó hơn gần như có điểm giống nhau đồng thời được dùng nhiều ở trong giao tiếp tiếng Anh. Thế nhưng Prefer và Would prefer được sử dụng ở trong các ngữ cảnh tình huống khác nhau.

công thức prefer tiếng Anh

Công thức prefer tiếng Anh

Prefer

Bày tỏ sự yêu thích chung chung, thế nhưng mang tính lâu dài

Ví dụ cụ thể:

Son Min: I like watching TV.

(Tớ thích xem Tivi.)

John Wan: I prefer playing video games.

(Tớ thích chơi trò chơi hơn.)

(Khi John Wan nói “I prefer playing video games” ở ví dụ 1, ý John Wan là anh ấy luôn thích việc chơi trò chơi hơn là xem Tivi, vì vậy PREFER đã được sử dụng ở đây.)

Xem thêm: Cấu trúc would you like

Would prefer

Được sử dụng để diễn tả sở thích trong ở các tình huống trường hợp hoặc ngữ cảnh cụ thể, mang tính tạm thời.

Ví dụ:

Son Min: I would like a cup cake.

(Tớ muốn một cái bánh ngọt.)

John Wan: I would prefer an apple.

(Tớ muốn một quả táo hơn.)

(Khi Son Min và John Wan ở trong một tình huống cụ thể xác định hơn – họ cùng nói về thứ đồ ăn/đồ uống mà 2 người đang muốn có ở thời điểm nói, Would prefer được sử dụng là hợp lý.)

Bài tập ứng dụng công thức Prefer, công thức Would prefer

Dưới đây là bài tập thực hành giúp bạn ghi nhớ các kiến thức vừa học bên trên, đồng thời qua đó có thể giúp bạn thực hành phân biệt 2 dạng cấu trúc prefer và cấu trúc would prefer trong tiếng Anh.

Bài tập: Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer milk …………….. water.

A. than B. to C. from

2. I prefer motorbikes …………….. bikes.

A. to B. than C. from

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walking B. walk C. walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A.eat B. to eat C. eating

5. I’m not a big fan of bikes, I prefer …………….. by car.

A. to travelling B. travel C. travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear B. wearing C. to wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not to go B. not going C. didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone.

A. to B. than C. for

9. Why do you …………….. going out with Tom?

A. prefer B. would prefer C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

A. picking B. picked C. to pick

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. C
 6. C
 7. A
 8. B
 9. A
 10. B

Trên đây là kiến thức về công thức prefer và cách sử dụng trong tiếng Anh đầy đủ và chi tiết nhất. Hi vọng với kiến thức mà chúng mình cung cấp đã phần nào giúp bạn hiểu hơn về cấu trúc prefer cũng như phân biệt được với công thức would prefer. Đừng quên ôn tập và thực hành các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác nhau để có một nền tảng thật vững chắc nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!