Chuyển tới nội dung

Thể cầu khiến: Have/Get something done | Tanggiap

 • bởi

Chúng ta dùng cấu trúc cầu khiến have/ get somthing done khi muốn diễn đạt rằng mình đã nhờ người khác làm giúp mình một việc gì đó.

Ví dụ:

 • Lisa repaired the roof (Lisa đã sửa mái nhà). > Trong câu này, Lisa nói là mình đã tự sửa mái nhà.
 • Lisa had the roof repaired (Lisa đã cho sửa máy nhà). Trong câu này, Lisa muốn nói là cô ấy đã nhờ người khác sửa nó.

Nếu chúng ta muốn đề cập đến người/tác nhân thực hiện hành động này, chúng ta dùng “by + tác nhân”:

have + sth + past participle + by…

Ví dụ:

 • He’s having his tattoo done by one of the best experts in the city.
 • Every Saturday we have our car cleaned by a local lad in the village.
 • She had had her nails done before her hair was cut by Sassoon.
 • They‘ll have had their meal served by the time we arrive.

Thể cầu khiến: Have/Get something done

Ảnh: SlidePlayer

Đôi khi have something done mang một ý nghĩa khác: để nói về những trải nghiệm xấu hoặc những rủi ro/bất hạnh đã xảy ra; hay một trải nghiệm nói chung.

Ví dụ:

 • Paul and Karen had all their money stolen while they were on holiday (Paul và Karen đều bị dánh cấp tiền trong khi họ đang đii nghỉ mát). > Điều này không có nghĩa là họ đã sắp xếp cho ai đó đánh cấp tiền của họ. “They had all their money stolen” chỉ có nghĩa là “tất cả tiền của họ đã bị đánh cắp“. Theo nghĩa này, chúng ta dùng “have somehing done” để nói rằng điều gì đó đã xảy ra cho ai hoặc vật dụng của họ. Thông thường, điều xảy ra là không tốt.
 • Gary had his nose broken in a fight. (Gary bị rách mũi trong khi đánh nhau)

 • Have you ever had your passport stolen? (Bạn có bao giờ bị đánh cắp hộ chiếu không)

Trong văn nói chúng ta có thể thay thế have something done bằng get something done khi nói chuyện với bạn bè hay người thân của bạn. Nó mang tính thân mật hơn khi dùng “get“.

Ví dụ:

 • When are you going to get the roof repaired? (Khi nào thì bạn sẽ nhờ người sửa máy nhà)
 • I think you should get your hair cut really short. (Tôi nghĩ bạn nên nhờ cắt tóc thật ngắn)

Xem thêm:

 • Tự ôn ngữ pháp tiếng Anh theo lộ trình nào là hợp lý?