Chuyển tới nội dung

mô tả cấu trúc của phân tử adn | Tanggiap

  • bởi

Đề bài

Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử ADN.

Lời giải chi tiết

– ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là một nucleotit

– Có 4 loại nucleotide là A,T,G, X.

– Mỗi phân tử ADN có 2 mạch xoắn kép liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

– Các nucleotide trên mỗi mạch liên kết với nhau bằng liên kết phosphodieste.

– Hai mạch của phân tử ADN xoắn song song ngược chiều quanh một trục tưởng tượng, trong đó:

+ Đường kính một chu kì xoắn: 2nm.

+ Chiều dài một chu kì xoắn: 3,4 nm.

+ Chiều dài một nucleôtit: 0,34 nm.

Loigiaihay.com