Chuyển tới nội dung

Cấu trúc Would you mind, cách dùng cách trả lời cơ bản

  • bởi

Cấu trúc Would you mind, cách dùng cách trả lời cơ bản

Trong tiếng Anh, sẽ thật là bất lịch sự khi phải nhờ đến sự giúp đỡ hoặc đề nghị một cách trực tiếp. Trong bài giảng ngày hôm nay IIE Việt Nam sẽ gửi đến bạn một cấu trúc đề nghị giúp đỡ trong tiếng Anh thông dụng và trang trọng, đó chính là mẫu câu Would you mind. Cấu trúc Would you mind cách sử dụng như thế nào? Chúng mình cùng đi tìm lời giải đáp ngay nhé.

Cấu trúc Woud you mind cách dùng

Tìm hiểu cấu trúc Would you mind

Would you mind là gì?

Trong ngữ pháp Would you mind là cách hỏi, cách đề nghị giúp đỡ mang ý nghĩa lịch sự và trang trọng.

Would you mind có nghĩa là bạn có cảm thấy phiền nếu…; Bạn có thể vui lòng….

Ví dụ: Would you mind if I sat there?

Bạn có phiền nếu mình ngồi đây không.

Cấu trúc would you mind

>> Would you mind + V-ing+….+?

Bạn có phiền làm gì đó hay không?

Ví dụ:

Would you mind taking me a photo?

Bạn có phiền khi chụp cho mình một bức ảnh không?

Cách trả lời khi Would you mind + V-ing

  • Nếu đồng ý:

Trường hợp đồng ý với câu hỏi Would you mind sẽ có nhiều cách trả lời như:

No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu.)

No, of course not. (Đương nhiên là không rồi.)

Not at all. (Không hề.)

Yes of course ( Chắc chắn rồi)

No problem (không vấn đề gì.)

Never mind (Không có gì)

You’re welcome (không sao đâu)

Help yourself (Cứ tự nhiên nhé)

  • Nếu muốn từ chối

Sorry, but I can’t (Xin lỗi nhưng tôi không thể)

Sorry. That’s not possible. (Tôi xin lỗi nhưng điều đó không thể được.)

I would love to help you but…(Tôi rất muốn giúp đỡ bạn nhưng…)

I wish I could help you but ….(Tôi mong rằng tôi có thể giúp đỡ bạn nhưng…)

I’m afraid I can’t…(Tôi e rằng tôi không thể…)

>> Would you mind if + S + Verb (ed/ PII)+…+?

Bạn có phiền nếu ai đó làm gì hay không?

Trong trường hợp này would you mind được sử dụng đề nghị ai đó giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến/ thái độ (Phiền hà) của ai đó đối với hành động của một người khác. Thông thường chủ ngữ được sử dụng là I.

Ví dụ:

Would you mind if I smoke here?

(Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây hay không?)

Cấu trúc cách dùng would you mind

Cách trả lời với Would you mind if…

  • Nếu bạn đồng ý:

Please do (bạn cứ làm đi)

Please go ahead (Bạn cứ tự nhiên nhé)

Sure ( chăc chắn rồi.)

I can (tôi có thể giúp bạn)

No. That would be fine. (Không có gì. Bạn cứ làm đi)

No. I don’t mind (không sao. Tôi không thấy phiền.)

No. I’d be glad to ( Tôi thấy rất vui vì điều đó.)

  • Nếu bạn muốn từ chối lời đề nghị:

I’d prefer you didn’t. (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)

I’d rather you didn’t. (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)

I’m sorry. That’s not possible. (Xin lỗi, không thể được.)

I’d rather/ prefer you didn’t. (bạn không làm thì tốt hơn)

✅ Xem thêm: Cấu trúc Would you like

Bài tập về would you mind

Bài tập ra với would you mind thường có 2 dạng thường gặp:

Dạng1: Chia động từ trong câu.

Với dạng bài tập này chúng ta phải lưu ý:

+ Mỗi câu đang dùng là would you mind hay would you mind if

+ Chủ ngữ đi sau if dù là gì thì động từ vẫn ở dạng quá khứ đơn.

Ví dụ:

1. Would you mind (wait)….me a moment?

Key: waiting

2. Would you mind if I(use)…your phone?

Key: used

3. Would you mind if she (borrow)….your book?

Key: borrowed

4. Would you mind (make)….some tea?

Key: making

5. Would you mind(post)….a letter for me?

Key: posting.

Dạng 2: Viết lại câu sao cho đúng nghĩa.

Với dạng bài tập này người học cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Sử dụng mẫu câu Would you mind hay Would you mind if dựa vào ngữ nghĩa của câu. Nếu trong câu xuất hiện thêm 1 chủ ngữ khác ngoài you thì sử dụng would you mind if.

+ Chú ý cách chia động từ cho phù hợp

Bài tập thực hành:

1. Could you lend me some money?

Would you mind lending me some money

2. Please don’t play your music so loud

Would you mind playing your music so loud.

3. Can I move the fan to the right corner?

Would you mind if I moved the fan to the right corner.

4. May I ask some question about your family?

Would you mind if I asked some question about your family?

5. Can you help me to buy something?

Would you mind helping me to buy something?

✅ Xem thêm: Cấu trúc So that.

Trên đây là tất cả những kiến thức và bài tập liên quan đến would you mind. Bạn đọc nên nắm vững cấu trúc, cách sử dụng cách trả lời would you mind khi được hỏi. Thực hành đầy đủ các dạng bài tập để đạt được kết quả học tập cao nhất. Chúc các bạn thành công.

Ngữ Pháp –

  • So that: cấu trúc cách dùng cần nắm vững

  • Phân biệt will và be going to

  • It was not until: cấu trúc cách dùng và bài tập